http://eh.udpu.edu.ua/issue/feed Економічні горизонти 2021-09-19T16:02:28+03:00 Микола Васильович Білошкурський biloshkurskyi.m@udpu.edu.ua Open Journal Systems Науковий журнал "Економічні горизонти" http://eh.udpu.edu.ua/article/view/240301 Methods for rating the efficiency of cargo carriers 2021-09-19T15:48:04+03:00 І. Д. Якушик Yakushyk_dok@ukr.net Ю. В. Мазур gy__89@ukr.net <p><em>Мета дослідження. </em>Мета статті полягає в удосконаленні методичних положень щодо розробки рейтингової оцінки ефективності діяльності перевізників вантажів на системи збалансованих показників (СЗП), що сприятиме підвищенню ефективності діяльності суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність по перевезенню вантажів. <em>М</em><em>етодологія.</em> При визначенні вагомості складових інтегрального показника рейтингової оцінки підприємств; метод інтегральної оцінки при визначенні рейтингу ефективності діяльності перевізників.</p> <p><em>Результати.</em> Особливостями методичного підходу щодо рейтингової оцінки ефективності діяльності автотранспортних підприємств є його комплексність, яку забезпечує визначення інтегрального показника на основі поєднання системи збалансованих показників (СЗП), адаптованої до сфери автоперевезень вантажів, експертної оцінки фахівців та оцінки споживачів (клієнтів підприємств), адже саме споживачі є замовниками послуг перевезення вантажів і здійснюють вибір транспортної компанії. Показники (критерії та індикатори), що включені до складу елементів інтегральної оцінки, пов’язані з системою стратегічних цілей. Результати досягнення поставлених цілей вимірюються за допомогою критеріїв ефективності (КЕ) – це ознаки, на основі яких формується оцінка ефективності діяльності.</p> <p><em>Практичне значення дослідження полягає</em> в тому, що рейтингове оцінювання слід використовувати при проведенні ліцензування автоперевізників, що забезпечить реальну оцінку можливостей перевізника щодо виконання своїх зобов’язань; впровадженні допуску до ринку автомобільних перевезень згідно вимог ЄС, що передбачає необхідність відповідності перевізника певним вимогам щодо доброї ділової репутації, задовільного фінансового стану, наявності транспортних засобів, необхідної професійної компетентності персоналу; встановленні контролю за періодами роботи і&nbsp; відпочинку водіїв тощо.</p> 2021-09-19T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2021 І. Д. Якушик , д. е. н.. професор Ю. В. Мазур , к.е.н