http://eh.udpu.edu.ua/issue/feed Економічні горизонти 2023-03-05T21:37:47+02:00 Максим Володимирович Барвінок barvinok.m@udpu.edu.ua Open Journal Systems Науковий журнал "Економічні горизонти" http://eh.udpu.edu.ua/article/view/267012 ВПЛИВ АРОМАМАРКЕТИНГУ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧІВ 2022-11-13T10:11:27+02:00 А.Г. Благополучна a.h.blahopoluchna@udpu.edu.ua Н.І. Штангеєва lerkamen49@ukr.net Н.О. Ляховська lyakhovska@i.ua <p>. Все, що нас оточує, ми сприймаємо органами чуття. Люди здатні сприймати навколишнє середовище, включаючи ринок або торгове середовище через зір, слух, дотик, запах і смак. Чуття людини відіграють дуже важливу роль у виборі продуктів, і донедавна вони недостатньо використовувалися в маркетингових стратегіях. Інформація, яку отримує людина з навколишнього середовища надходить через п'ять людських органів (очі, вуха, ніс, рот і шкіра), які функціонують, як рецептори, вони є чутливі до різноманітних подразників із зовнішнього середовища і мають специфічні функції.</p> <p>Ринкове середовище сповнене сенсорних подразників; від дуже приємних і до тих, що здатні попередити людей про майбутню небезпеку. Сенсорні рецептори необхідні для ефективного зв'язку з навколишнім середовищем, оскільки вони використовуються для отримання необхідної інформації, щоб в подальшому прийняти правильні рішення. Виробники, які пропонують продукцію і послуги користуються цим фактом. Через сенсорні стимули вони намагаються привернути увагу клієнтів, викликати у них бажання і переконати&nbsp; купити їх товар.</p> <p>На сьогодні, через надмірне використання візуальних стимулів, у маркетингу виникає в перенасичення, що дуже ускладнює ефективне донесення конкретного повідомлення до споживача. Найважливішим почуттям у прийнятті рішень є зір, оскільки приблизно 70% інформації, яку ми отримуємо, надходить саме через нього.</p> 2022-11-13T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 http://eh.udpu.edu.ua/article/view/267013 СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ РИНКУ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2022-11-13T10:27:35+02:00 Ольга А. Бовкун bovkun.o@udpu.edu.ua <p><em>У статті проведено статистичний аналіз ринку товарів та послуг, проаналізовано ринкову кон’юнктуру, досліджено роль у прогнозуванні попиту розрахунку показників еластичності та визначено фактори, що впливають на стан, зміну обсягу та структуру ринку.</em> <em>При</em> <em>вивченні закономірностей розвитку ринку було виявлено, що для &nbsp;побудови та якісного аналізу рядів розподілу необхідним є&nbsp; розрахунок характеристик ринку. Досліджено, що попит на споживчому ринку залежить від цілого комплексу чинників, які групуються за головними ознаками (не рахуючи випадкових факторів).</em></p> 2022-11-13T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 http://eh.udpu.edu.ua/article/view/267016 SMM І МАРКЕТИНГ ПІД ЧАС ВІЙНИ 2022-11-13T10:51:33+02:00 Світлана М. Подзігун podzihun.s@udpu.edu.ua Наталія О. Пачева nataliapacheva@udpu.edu.ua <p>Війна в Україні завдала нищівного удару по економіці країни, і звісно, маркетинг також змінив своє звичне життя. Актуальність теми зумовлена тим, що маркетинг здатний бути ефективним інструментом відновлення та розвитку бізнесу в Україні. SMM і маркетинг під час війни практично не досліджувався в наукових колах і є новою проблематикою та актуальністю в бізнес-колах. Метою статті є вивчення досвіду провідних країн світу під час кризи щодо можливих шляхів адаптації маркетингу та SMM для відновлення бізнесу в Україні та сформувати рекомендації щодо вдосконалення інструментів маркетингу. Досліджено деякі сфери бізнесу та зазначено, що галузеві збитки загалом по Україні наразі досить складно, оскільки бойові дії ще тривають, а ситуація на окремих територіях непередбачувана. Розглянуто вивчення досвіду провідних країн світу під час кризи щодо можливих шляхів адаптації маркетингу та SMM для відновлення бізнесу в Україні.</p> <p>Визначено, що брендам потрібно намагатися завжди бути в курсі поточної воєнної, економічної, політичної ситуації, щоб бути готовими у разі необхідності змінити бізнес-вектор з власними маркетинговими підходами до своїх цільових і потенційних споживачів.</p> 2022-11-13T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 http://eh.udpu.edu.ua/article/view/267014 ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НЕЗВИЧАЙНИХ ВИДІВ ТУРИЗМУ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ НА ПРИКЛАДІ ВІЙСЬКОВОГО ТУРИЗМУ 2022-11-13T10:36:13+02:00 Наталія М. Малярчук maliarchuk.n@udpu.edu.ua Ольга Г. Чирва chyrva81@ukr.net <p>Метою статті є визначення державних заходів щодо формування механізму забезпечення формування якості освіти у закладах вищої освіти. Методи. В ході дослідження використано загальнонаукові методи та підходи, системний підхід, загальнологічні методи дослідження (аналіз, синтез, узагальнення, порівняння), діалектичний метод, метод пізнання, метод об’єктивності,</p> <p>Розглянуто питання щодо доцільності розвитку військового туризму під час військово-політичного протистояння та після закінчення російсько-української війни.</p> <p>В умовах сьогодення під час воєнного стану в Україні доцільно робити осмислення розвитку туристичної сфери в ролі суспільного, економічного та соціально атрактора. Питання, пов’язані із визначенням проблем та перспектив розвитку військового туризму є перспективними та потребують подальшого дослідження.</p> 2022-11-13T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 http://eh.udpu.edu.ua/article/view/267017 ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ BLOCKCHAIN В ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ 2022-11-13T10:57:21+02:00 А.Г. Благополучна a.h.blahopoluchna@udpu.edu.ua І.М. Кирилюк i.kyryluk@udpu.edu.ua О.В. Джога o.djoga@udpu.edu.ua О.В. Литвин o.lytvyn@udpu.edu.ua <p>Технологія блокчейн, її економічні, соціальні і технологічні наслідки, разом із штучним інтелектом та мобільною технологією 5G в останні декілька років стали революційними трендами. Технологія блокчейн в першу чергу асоціюється з біткойнами, оскільки вона побудована на блокчейн платформі. Однак ця технологія виходить далеко за межі криптовалют, таких як Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, оскільки вона може допомогти підприємтвам у стратегічному плануванні та управлінні. &nbsp;У 2018 році Всесвітній економічний форум та компанія Gartner (інформаційно-технологічна, дослідницька та консалтингова компанія) оголосили блокчейн однією з найпопулярніших технологій.</p> <p>Індустрія гостинності повинна зосереджуватися не на самій технології, а на тому, як її можна використовувати на користь споживачів і постачальників, водночас створюючи нові туристичні продукти чи системи. Технологію блокчейн можна використовувати в онлайн-оглядах клієнтів, смарт-контрактах, туристичних порталах на основі блокчейну, обробці онлайн-платежів за бронювання готелів і управлінні ланцюгом поставок</p> 2022-11-13T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 http://eh.udpu.edu.ua/article/view/267018 СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ 2022-11-13T11:11:15+02:00 Людмила А. Чвертко chvertko.l@udpu.edu.ua <p><em>Метою дослідження є обґрунтування важливості використання соціального страхування як інструменту забезпечення гарантій соціального захисту внутрішньо переміщених осіб в Україні в умовах сучасних викликів. В статті доведено, що в</em><em>иклики, пов’язані з воєнним вторгненням Росії в Україну, обумовили необхідність прийняття ефективних рішень щодо забезпечення належного соціального захисту внутрішньо переміщених осіб (ВПО) – осіб, які для уникнення негативних наслідків війни та тимчасової окупації змушені були покинути своє місце проживання. Здійснено оцінку правових та організаційних засад соціального захисту та соціального забезпечення ВПО. Встановлено, що вагому роль у забезпеченні гарантій соціального захисту ВПО відіграє загальнообов’язкове соціальне страхування, яке в Україні реалізується через пенсійне страхування, страхування на випадок безробіття, страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. </em></p> 2022-11-13T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 http://eh.udpu.edu.ua/article/view/267019 КРЕДИТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕКОНОМІЧНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН ПІДПРИЄМСТВ ТА КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 2022-11-13T11:19:17+02:00 І.О. Артем’єва IOArtemieva@nasoa.edu.ua І.С. Бондарук bondaruk_igor@ukr.net І.О. Мельничук IOMelnychuk@nasoa.edu.ua <p>Фінансова криза та економічні проблеми країни змушують суб’єктів господарювання шукати багатовекторні інструменти нівелювання фінансових труднощів. Потреба забезпечення безперебійного процесу виробництва та необхідність проведення активної економічної діяльності зумовлює зростання попиту на кредитні ресурси. Сучасна фінансова система демонструє зростання пропозиції кредитних продуктів, з’являються нові форми кредиту. У статті визначено функціональну роль кредиту у забезпеченні фінансовими ресурсами підприємств. Досліджено роль кредитів у діяльності суб’єктів господарювання. Окреслено проблеми та перспективи розвитку кредитних відносин підприємств в Україні.</p> <p>У статті висвітлено особливості кредитування як вагомого інструменту взаємовідносин підприємств та комерційних банків. Наведено тлумачення поняття “банківське кредитування підприємств”. Також у роботі було виокремлено особливості кредитування підприємств. Висвітлено види кредитних операцій для розвитку підприємницької діяльності. Досліджено причини виникнення кредитних відносин. Визначено роль та сутність аналізу фінансового важеля підприємства як ключового інструменту формування оптимальної структури капіталу. Доведено важливість розвитку кредитування підприємств як важливого важеля покращення фінансового становища підприємств для активного розвитку його діяльності.</p> 2022-11-13T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 http://eh.udpu.edu.ua/article/view/267020 ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ЕКСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ» 2022-11-13T11:33:47+02:00 Олена Ю. Бочко bochkoolena@ukr.net Світлана С. Гринкевич svitlana.s.hrynkevych@lpnu.ua <p>В статті обґрунтовано поняття «експортно-логістичний потенціал». Метою написання статті є дослідження та систематизація теоретичних підходів щодо змісту понять «експортний потенціал» та «логістичний потенціал», а також наукове обґрунтування сутності категорії «експортно-логістичний потенціал». Запропоновано авторське трактування сутності «експортно-логістичний потенціал», під яким доцільно розуміти складову виробничо-економічного потенціалу держави, що впливає на формування структури національної економіки, визначаючи її профіль і ступінь залученості до системи зовнішньоекономічних зв’язків та глобальних логістичних мереж. Обґрунтовано, що експортно-логістичний потенціал характеризується наявністю ієрархічних рівнів: мікро- (підприємства), мезо- (регіон), макро- (держава) та мегарівні (міжнародний рівень).</p> 2022-11-13T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 http://eh.udpu.edu.ua/article/view/267021 ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВОЛОНТЕРСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УМОВАХ ВІЙНИ 2022-11-13T11:43:31+02:00 Єлизавета Балачіна Dzhur@i.ua Ольга Джур Dzhur@i.ua <p>Стаття присвячена аналізу актуальних питань організації діяльності волонтерських організацій в умовах війни. При визначенні сутнісних характеристик, складових процесу організації волонтерської діяльності використані системний аналіз, описові методи, методи спостереження, методи дослідження текстів. Проаналізовано поняття волонтерства та волонтерської діяльності. Виділені особливості зародження волонтерської діяльності в світі. Досліджено світовий досвід створення волонтерських організацій та процесу їх діяльності. Розглянуто норми законодавства України, які регулюють питання діяльності волонтерських організацій. Окреслено основні проблеми, які виникають під час здійснення діяльності волонтерськими організаціями. Показані напрями співробітництва волонтерських організацій з органами державної влади. Визначено роль волонтерських організацій у допомозі військовим та цивільному населенню в умовах війни України з РФ. Розглянуті провідні волонтерські організації, які надають допомогу в умовах війни в Україні.</p> 2022-11-13T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 http://eh.udpu.edu.ua/article/view/267023 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МЕДИЧНОЮ ОСВІТОЮ:СЬОГОДЕННЯ, ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ 2022-11-13T11:49:47+02:00 Василь В. Стрюков fap.ua@ukr.net Олена В. Громцева fufushka@meta.ua <p><em>Мета статті виявити проблеми державного регулювання медичною освітою і знайти шляхи їх вирішення.</em> <em>Основою проведеного дослідження є абстрактно-логічний метод у тісному поєднанні з методами, спрямованими на отримання інформації для подальшого аналізу. </em></p> <p><em>У статті доведено, що низка не вирішених правових питань гальмують подальший розвиток медичної освіти, яка знаходиться у тісному зв’язку з медичною практикою. Було з’ясовано і обґрунтоване місце медичної освіти, як ключове – «здорова нація» це гарантія здорової робочої сили &nbsp;, що в економіці медична освіта займає ключове місто з’ясовано, що медична освіта, а якісна освіта це гарантія національної безпеки держави.</em></p> 2022-11-13T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 http://eh.udpu.edu.ua/article/view/267024 НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПРОДОВОЛЬЧОГО МАРКЕТИНГУ У СФЕРІ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ 2022-11-13T11:59:28+02:00 Алла В. Гуменюк gumenyuk.a@udpu.edu.ua Олена В. Гарматюк harmatiuk.o@udpu.edu.ua <p><em>У статті розглянуто теоретичну сутність та значення продовольчого маркетингу стратегії діяльності аграрних підприємств. Визначено роль значення продовольчого маркетингу в АПК для покупців. Проаналізовано основні принципи організації продовольчого маркетингу, використовуваного в управлінській діяльності аграрних підприємств. Розглянуто значення у маркетинговій діяльності аграрних підприємств цінових методів управління та стратегії, які доцільно пов'язувати з особливостями аграрного виробництва. Надано практичні рекомендації щодо вдосконалення маркетингової діяльності, може включати такі моменти, зокрема щодо зміни цінової політики підприємства і зосередження зусиль у виконанні основного завдання - максимізації прибутку, активізацію рекламування товарів, присвоєння марочних назв товарам. Сформовано умови ефективного функціонування продовольчого маркетингу &nbsp;підприємств у сфері аграрного бізнесу.</em></p> 2022-11-13T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 http://eh.udpu.edu.ua/article/view/267932 РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО АКТИВІЗАЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 2022-11-28T11:36:46+02:00 Наталія В. Осадчук nat_osadchuk08@ukr.net <p>Реалізація державної регіональної політики тісно взаємопов’язана з реформою адміністративно-територіального устрою, фіскальною децентралізацією, розвитком і стимулюванням конкурентних засад економіки, посиленням ролі місцевого самоврядування. Метою дослідження є обґрунтування реалізації державної регіональної політики для розв'язання проблем фінансування регіонів та територіальних громад в умовах децентралізації.</p> <p>У статті розглянуто як змінився механізм державної підтримки регіонів, що зумовило потребу в перегляді підходів, принципів формування державної регіональної політики. Обґрунтовано, що створення нового інструмента підтримки регіонів – Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) має сприяти розвитку територіальних громад. Встановлено, що ефективне функціонування ДФРР дозволяє започаткувати в Україні фінансування проєктів регіонального розвитку на конкурсній основі та відповідно до регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації.</p> 2022-11-28T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 http://eh.udpu.edu.ua/article/view/275011 РОЛЬ РЕКЛАМИ В УПРАВЛІННІ БРЕНДАМИ НА ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ РИНКУ 2023-03-05T21:37:47+02:00 Наталія Пачева nataliapacheva@udpu.edu.ua Світлана Подзігун podzihun.s@udpu.edu.ua <p><em>Розвиток фармацевтичної галузі та фармацевтичного ринку в Україні має важливе значення не лише для економічних, а й для соціальних і навіть політичних аспектів життєдіяльності українського суспільства. </em><em>Метою статті є </em><em>розкриття</em><em> особливостей</em><em> необхідності</em> <em>реклами в управлінні брендами на фармацевтичному ринку</em><em>.</em><em> Досліджено, що е</em><em>фективна реклама</em><em> фармацевтичних брендів має суттєві особливості, пов'язані зі специфікою фармацевтичної продукції та вимог її споживачів — населення.</em><em> Розглянуто </em><em>основн</em><em>і</em><em> характеристика, що формують бренди лікарських засобів </em><em>та їхня роль в рекламі. Встановлено, що п</em><em>равильний баланс між комунікацією різних видів у майбутньому конвертується у відданих клієнтів, які готові будуть купувати товари та послуги ще багато років. Керуючись актуальною інформацією, аналізом і звітом, система маркетингу повинна коригувати свою діяльність і адаптуватися під сучасний економічний стан</em><em>.</em></p> 2022-12-31T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022