Економічні горизонти http://eh.udpu.edu.ua/ Науковий журнал "Економічні горизонти" uk-UA barvinok.m@udpu.edu.ua (Максим Володимирович Барвінок) barvinok.m@udpu.edu.ua (Максим Володимирович Барвінок) Fri, 31 Mar 2023 00:00:00 +0300 OJS 3.2.1.2 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ БРЕНДОМ КОМПАНІЇ http://eh.udpu.edu.ua/article/view/272720 <p><em>Стаття присвячена дослідженню маркетингового підходу щодо формування стратегії бренду компанії. Розкрито поняття «бренд» за маркетинговим підходом з наведенням тлумачень різних авторів. Наведено технологію формування та методику оцінки вартості бренду. Представлено щорічний рейтинг 100 найдорожчих брендів. Запропоновано розглянути ціннісний підхід до управління брендом компанії. Результати даної статті показують значення формування маркетингової стратегії бренду компанії у наш час та висвітлюють нові конкурентні переваги що може досягти компанія.</em></p> Вікторія Хурдей, Вікторія Даценко, Тетяна Дронова, Дмитро Міщенко, Ірина Павловська Авторське право (c) 2023 Вікторія Хурдей, Вікторія Даценко, Тетяна Дронова, Дмитро Міщенко, Ірина Павловська http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://eh.udpu.edu.ua/article/view/272720 Fri, 31 Mar 2023 00:00:00 +0300 ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВИНОРОБНОЇ ГАЛУЗІ: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ http://eh.udpu.edu.ua/article/view/265375 <p><em>В статті аналізуються особливості розвитку виноробної галузі у різних країнах світу та в Україні. Проведено дослідження національної виноробної промисловості в умовах пандемії та воєнного стану. Надано характеристику провідних підприємств виноробної галузі України. </em></p> <p><em>Метою дослідження є аналіз особливостей розвитку виноробної галузі в світі та Україні.</em></p> <p><em>В статті застосовані такі методи дослідження, як системний, статистичний, діалектичний методи, а також метод індукції та дедукції. </em></p> <p><em>На основі проведеного аналізу окреслені основні проблеми та перспективи подальшого розвитку виноробної галузі.</em></p> Наталія Безрукова, Віталій Свічкарь, Ніна Гладун Авторське право (c) 2023 Віталій Свічкарь, Наталія Безрукова, Ніна Гладун http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://eh.udpu.edu.ua/article/view/265375 Fri, 31 Mar 2023 00:00:00 +0300 КОНЦЕПЦІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ ЛОГІСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ: ПЕРЕВАГИ, ПРОБЛЕМИ ТА СПОСОБИ ВИРІШЕННЯ http://eh.udpu.edu.ua/article/view/270796 <p><em>Важливою концепцією в роботі логістичних транспортних систем є логістичне обслуговування споживачів. Ця концепція базується на загальному масштабі ланцюга поставок. Традиційно компонентам ланцюга постачання було важко визначити свою роль у загальному обслуговуванні клієнтів, що надається кінцевим споживачам. Проте зростає тенденція до більшого усвідомлення своєї ролі не лише щодо торговельних партнерів, але й щодо кінцевого споживача.</em></p> <h3><em>Логістичне обслуговування споживачів є важливою частиною логістичної галузі. Клієнти довіряють свої відправлення логістичній службі та очікують отримати відмінне обслуговування. Якісне обслуговування споживачів розглядається як спосіб отримати постійних клієнтів і змусити їх повертатися, тому це питання актуальне для логістичного бізнесу.</em></h3> <p><em>В статті визначено процес обслуговування клієнтів у сфері логістики, описані етапи логістичного обслуговування. Проаналізовано важливість поліпшення обслуговування клієнтів у галузі логістики та надано поради щодо його покращення. Визначено проблеми в логістиці обслуговування споживачів та запропоновано способи визначення задоволення обслуговування клієнтів. Описані переваги покращення обслуговування та способи створення позитивного клієнтського досвіду.</em></p> Ольга Семенда Авторське право (c) 2023 Ольга Семенда http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://eh.udpu.edu.ua/article/view/270796 Fri, 31 Mar 2023 00:00:00 +0300 ВПЛИВ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ НА ЯКІСТЬ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ http://eh.udpu.edu.ua/article/view/272838 <p><em>Усі організації потребують інформації як основи для прийняття рішень. Інформація стала основним ресурсом для більшості організацій, як комерційних, так і некомерційних. В останні роки інформаційні системи бухгалтерського обліку стали системою, яка є дуже важливою в організації, оскільки вона генерує важливу для організації інформацію. Щоб запобігти та мінімізувати помилки та шахрайство при застосуванні інформаційної системи бухгалтерського обліку з метою створення інформації, внутрішній контроль необхідно застосовувати всередині системи. Метою цього дослідження є отримання доказів впливу внутрішнього контролю на якість облікової інформації.</em></p> <p><em>Було дослідженно фактори, які впливають на успішність інформаційної системи бухгалтерського обліку та якість облікової інформації. Виявлено проблеми&nbsp; у внутрішньому контролі, що&nbsp; можуть виникати через погане регулювання та явище спотворення бухгалтерського обліку що призводить до низької&nbsp; якості облікової інформації та завдає серйозної шкоди зовнішнім користувачам. </em></p> <p><em>У результаті дослідження встановлено, що цілі внутрішнього контролю вимагають ефективності та результативності господарської діяльності. Ефективна система внутрішнього контролю – це повний комплекс контролю за всіма сторонами бізнесу та всіма особами, які здійснюють діяльність з управління підприємством. Розумна та здійсненна система внутрішнього контролю може забезпечити ефективну роботу підприємства та може розумно контролювати, координувати та оцінювати функції різних функціональних відділів та персоналу підприємства, щоб заохотити різні відділи та персонал підприємства виконувати свої обов’язки.&nbsp; Наявність чітких цілей, впорядковане та ефективне забезпечення виробничо-господарської діяльності підприємства, дозволить підвищити цілісність та прозорість облікової інформації, що надається компаніями.</em></p> Олена Довжик Авторське право (c) 2023 Ольга Довжик http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://eh.udpu.edu.ua/article/view/272838 Fri, 31 Mar 2023 00:00:00 +0300 ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ТА ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ http://eh.udpu.edu.ua/article/view/272840 <p><em>Метою статті є дослідження та узагальнення наукових підходів щодо взаємодії органів публічної влади та інститутів громадянського суспільства в умовах децентралізації влади. Визначено, що громадянське суспільство і органи публічного влади перебувають у постійній взаємодії, доповнюють одне одного і залежать одне від одного. Сильна правова демократична держава не може існувати без громадянського суспільства. Встановлено, що для публічно-правового типу взаємодії громадянського суспільства та органів публічної влади характерна пряма владна діяльність органів публічної влади, що реалізують функції держави шляхом правотворчості, застосування права та здійснення контролю. Наголошено, що контроль є лише одним із досить великої кількості різновидів взаємодії громадянського суспільства та органів публічної влади.</em></p> Леся Васільєва Авторське право (c) 2023 http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://eh.udpu.edu.ua/article/view/272840 Fri, 31 Mar 2023 00:00:00 +0300 ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ БУДІВНИЦТВА МЕГАПОЛІСІВ МАЙБУТНЬОГО В УМОВАХ ВЕЛИКИХ ПУСТЕЛЬ http://eh.udpu.edu.ua/article/view/272841 <p><em>У статті розглянуто сутність технології «The Line», її економічна ефективність та вплив на функціонування міста. Проаналізовано декілька зарубіжних прикладів використання технології «The Line». Розглянуто основні аспекти функціонування системи «міста майбутнього» для досягнення максимальної ефективності в умовах розвитку міста. Концепція міста майбутнього» має забезпечити розвиток суспільства. Відокремлено стратегічні підходи до управління, використання технологічних новинок та залучення жителів до постійних змін, що формує основу існування системи та адаптативність. Обґрунтовано основний сенс створення концепції «The Line» пов’язаний з необхідністю забезпечення в найближчому майбутньому високої якості життя суспільства за рахунок використання передових технологій, що передбачають насамперед безпечне, економічне, екологічне функціонування всіх підсистем життєдіяльності міста. Досягнення статусу міста майбутнього у пустелі за рахунок реформ у секторі державних послуг, транспорту, будівництва, житлово-комунального господарства, енергетики, медицини, торгівлі, соціальної підтримки громадян, безпеки, фінансів. Це вертикальний мегаполіс довжиною 170 кілометрів та пів кілометра заввишки, із висячими садами, аеропортами та промисловістю, без забруднення, автомобілів і зі швидкісним громадським транспортом.</em></p> Владислав Парахненко, Анастасія Благополучна Авторське право (c) 2023 Владислав Парахненко, Анастасія Благополучна, Святослав Мандебура http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://eh.udpu.edu.ua/article/view/272841 Fri, 31 Mar 2023 00:00:00 +0300 СТРАХУВАННЯ В ТУРИЗМІ http://eh.udpu.edu.ua/article/view/273358 <p><em>Стаття присвячена визначенню страхування в туризмі, яке забезпечить туристу вирішити всі проблеми й одержати кваліфіковану медичну, юридичну чи адміністративну допомогу. Визначено було, що таке страхування, туристична страховка, страхування в туризмі. Доведено, що страхування в туристичній галузі використовуються для страхування від ризику фінансових втрат, як великих, так і малих, які можуть виникнути внаслідок нанесення шкоди страхувальника або його майна, або від відповідальності за шкоду заподіяну третій стороні. Розкрили основні категорії туристичного страхування, а саме: страхування від скасування або перерви поїздки, страхування багажу та особистих речей, медичне страхування, страхування від нещасних випадків, страхування нещасних випадків при польоті. Зазначено також було основні розділи туристичного страхового полісу. Під час пандемії стало важче подорожувати, тому потрібно розуміти вимоги різних країн, а також убезпечити себе від ризиків через хворобу. Захистити туристів від захворювання при наявності туристичної путівки, допомагають додаткові страховки від невиїзду та додаткових фінансових ризиків (таке страхування покриває всіх осіб, вказаних у заявці, або кількох заявках, якщо мова про одну родину). Було зроблено висновок про те, що страхування подорожей забезпечує певну безпеку та впевненість в тому, щоб туристи могли спокійно подорожувати. Страхування розроблено для покриття фінансових ризиків.</em></p> Надія Бакало, Ірина Крекотень, Вікторія Маховка Авторське право (c) 2023 http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://eh.udpu.edu.ua/article/view/273358 Mon, 03 Apr 2023 00:00:00 +0300 ВПЛИВ DIGITAL-МАРКЕТИНГУ НА РОЗВИТОК ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ http://eh.udpu.edu.ua/article/view/273361 <p><em>. Мета статті полягає у визначенні сутності та особливостей Digital-маркетингу як перспективного напряму маркетингу для збільшення прибутку магазинів у мережі Інтернет. У результаті аналізу та узагальнення праць&nbsp; вітчизняних та зарубіжних науковців, з’ясовано основні особливості даного виду маркетингу та його підвидів&nbsp; (контекстна реклама, банерна реклама, нативна реклама, SEO-просування). Досліджено особливості його функціонування та використання для просування бізнесу різними методами за для досягнення своєї основної мети – прибутку. Встановлено, що незалежно від галузей онлайн-продажів та різних за масштабом Інтернет-магазинів в Україні, існують спільні особливості розвитку та спільні напрями діяльності у сфері Інтернет-маркетингу і просування сайтів. Відбувається акцент на мобільні пристрої, точне відстежування показників ефективності сайтів, активний розвиток відео-маркетингу та стрімкий ріст впливу використованості.</em></p> Ірина Левченко, Аліна Даніленко Авторське право (c) 2023 http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://eh.udpu.edu.ua/article/view/273361 Fri, 31 Mar 2023 00:00:00 +0300 ВОЛОНТЕРСЬКИЙ ТУРИЗМ ЯК ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ВИМУШЕНО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ ПІД ЧАС РОСІЙСЬКОГО ВОЄННОГО ВТОРГНЕННЯ http://eh.udpu.edu.ua/article/view/273362 <p><em>Метою дослідження є обґрунтування значення та особливостей волонтерського туризму для соціальної інтеграції вимушено переміщених осіб під час російського воєнного вторгнення. В статті доведено, що виклики, пов’язані з російською збройною агресією проти України, обумовили необхідність прийняття ефективних рішень, спрямованих на соціальну адаптацію й інтеграцію в суспільне життя осіб, які для уникнення негативних наслідків війни та тимчасової окупації змушені були покинути своє місце проживання та знайшли тимчасовий прихисток в інших регіонах країни. Встановлено, що важливим інструментом для соціальної інтеграції цієї категорії населення є волонтерський туризм. Налагодження та створення здорового соціально-психологічного клімату через активну невимушену комунікативну діяльність під час туристичних активностей сприяє психоемоційному розвантаженню вимушених переселенців, формуванню позитивного настрою, двосторонній задоволеності процесом пізнання.</em></p> Ірина Кирилюк, Людмила Чвертко Авторське право (c) 2023 http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://eh.udpu.edu.ua/article/view/273362 Fri, 31 Mar 2023 00:00:00 +0300 СОЦІАЛЬНА СФЕРА ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ ТА ОСНОВА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ http://eh.udpu.edu.ua/article/view/273652 <p><em>Метою статті є вивчення соціальної сфери як економічної категорії та основи соціального розвитку з огляду на вітчизняні реалії. У статті розглянуто вплив розвитку соціальної сфери у покращенні добробуту кожної особистості суспільства. Визначено, що спрощене розуміння розвитку соціальної сфери ґрунтується на інвестиціях у людей та формування потужного людського потенціалу. Визначено, що ці фактори сприяють економічному процвітанню суспільства та включають молодіжні програми та послуги, освіту після середньої школи, створення робочих місць, сприяння здоровому, активному способу життя та безпечним і захищеним громадам. З’ясовано, що соціальний розвиток використовує та/або змінює процеси суспільних інститутів і систем через політику та програми для зміцнення можливостей і спроможностей окремих осіб, сімей і громад, що передбачено концепцією соціального капіталу. Визначено, що для України соціальна сфера посідає сьогодні вагоме місце у соціально-економічній системі країни. Наведено три підходи щодо визначення поняття соціально сфери, а саме: процесуальний, змістовний та інституційний. Визначено, що економічне зростання та соціальний розвиток тісно пов’язані, адже&nbsp; економічне зростання країни безпосередньо впливає на здатність уряду покращувати соціальний розвиток громадян цієї країни. У той же час соціальний розвиток повинен покращуватися паралельно із покращенням фінансових можливостей країни. У статті також проведено дослідження місця України у Світовому індексу Index Good Country та рейтингу країн за рівнем щастя населення; проведено аналіз динаміки Індексу Джині України, який свідчить про високий рівень рівності та про зниження нерівності в Україні, проведено аналіз ВВП на душу населення, який дозволив переконатися у існуванні передумов щодо соціального розвитку України; проаналізовано динаміку показника Індексу людського розвитку. Визначено, що за ІЛР Україна є країною із високим рівнем розвитку порівняно з іншими країнами. </em></p> <p><em>У результаті дослідження підсумовано, що Україна має потужний соціальний капітал, а соціальні ініціативи мають величезний потенціал для економічного відновлення в Україні та подолання суспільних витрат війни. Соціальна економіка має усі передумови, щоб стати основою для економічного відновлення всієї країни.</em></p> Ірина Верховод Авторське право (c) 2023 http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://eh.udpu.edu.ua/article/view/273652 Fri, 31 Mar 2023 00:00:00 +0300 МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ http://eh.udpu.edu.ua/article/view/274304 <p><em>У статті ґрунтовно розглянуто сучасні методичні підходи до оцінки фінансового стану підприємства та надана характеристика найбільш вживаних з них. Систематизовано основні&nbsp; вітчизняні методики аналізу фінансового стану підприємств. Обґрунтовано переваги те недоліки зарубіжних та вітчизняних методичних підходів до оцінки фінансового стану підприємств; доведено, що&nbsp; їхня кількість та широта застосування залежать від конкретних цілей, які&nbsp; ставить перед собою компанія та визначаються&nbsp; стратегічними та поточними&nbsp; завданнями&nbsp; розвитку, обумовлені&nbsp; мінливістю бізнес - середовища і ризиками</em></p> Ганна Куліш, Вікторія Чепка, Юлія Гавриленко Авторське право (c) 2023 http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://eh.udpu.edu.ua/article/view/274304 Fri, 31 Mar 2023 00:00:00 +0300 АРХІТЕКТОНІКА МАРКЕТИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ http://eh.udpu.edu.ua/article/view/275080 <p><em>Стаття присвячена розробці послідовних етапів концепції маркетингового дослідження системи продовольчого забезпечення держави для розв’язання проблем продовольчої безпеки, а також формуванню структури маркетингових досліджень у сфері аналізу проблем продовольчого забезпечення. Запропоновано концепцію дослідження системи продовольчого забезпечення для розв’язання рішень продовольчої безпеки, а також схему формування, аналізу й оцінки інформаційної бази організації маркетингового дослідження в галузі продовольчого забезпечення для вирішення проблем продовольчої безпеки. Був зроблений висновок про те, що необхідність наукового (маркетингового) дослідження системи продовольчого забезпечення для розв’язання проблеми продовольчої безпеки, визначається суспільною потребою, яка потребує вивчення, дослідження і постає як якесь соціальне замовлення.</em></p> Ірина Павловська Авторське право (c) 2023 http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://eh.udpu.edu.ua/article/view/275080 Fri, 31 Mar 2023 00:00:00 +0300 ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ http://eh.udpu.edu.ua/article/view/274309 <p><em>В статті розкрито особливості організації маркетингового менеджменту на фармацевтичних підприємствах, визначено його місце у досягненні максимальної економічної результативності. Доведено, що фундаментальні зміни в бізнес-середовищі досягаються за допомогою маркетингового менеджменту. У широкому розумінні маркетинговий менеджмент на фармпідприємствах включає в себе застосування різноманітних маркетингових інструментів, щоб зробити фармацевтичні продукти доступними для клієнтів. З’ясовано, що вдала організація маркетингового менеджменту на фармпідприємствах забезпечить конкурентні переваги в досягненні бізнес-цілей через залучення нових клієнтів та проникнення на нові ринки. </em></p> Наталія Пачева Авторське право (c) 2023 http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://eh.udpu.edu.ua/article/view/274309 Fri, 31 Mar 2023 00:00:00 +0300 УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ http://eh.udpu.edu.ua/article/view/276903 <p><em>Стаття спрямована на узагальнення практичного досвіду реалізації функціонування внутрішньої та зовнішньої стратегій якості освіти в контексті євроінтеграційних процесів, розробку складових скринінгових моніторингів щодо забезпечення ефективного управління в стратегічному плануванні адаптаційних процесів вищої освіти.</em></p> <p><em>Встановлено суголосність науковців у забезпеченні моделі управління якістю освіти: управлінський менеджмент через систему моніторингових скринінгів, орієнтація на споживача освітніх послуг через потреби ринку праці та стандартизовані системи оцінки діяльності закладу освіти, чіткі критерії&nbsp; аналітики досягнутої ефективності, системним підходом до встановлених цілей та завдань щодо їх досягнення.</em></p> <p><em>Доведено, що провадження скринінгових моніторингів у внутрішній та зовнішній стратегіях забезпечення якості вищої освіти дозволять встановити труднощі та перспективи розвитку такого закладу освіти, стануть передумовою для підвищення якості надання освітніх послуг, сприятимуть спрогнозованості трансформаційних процесів закладу освіти з орієнтацією на якісну реалізацію освітніх програм у відповідності до європейських стандартів підготовки конкурентоспроможного професіонала.</em></p> Максим Слатвінський, Світлана Цимбал-Слатвінська Авторське право (c) 2023 http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://eh.udpu.edu.ua/article/view/276903 Fri, 31 Mar 2023 00:00:00 +0300