Анонси

8 листопада 2018 р. на сайті Міністерства освіти і науки України оприлюднені відомості про включення ряду друкованих періодичних видань до Переліку наукових фахових видань України за категоріями «А», «Б» і «В»: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-kolegiyi-23-zhovtnya-2018-roku

Серед 25 вітчизняних видань, що увійшли до зазначеного переліку, статус наукового фахового видання України категорії «Б» отримав журнал «Економічні горизонти» (засновник – Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини).