Фахове видання з економіки, категорія "Б"

2018-11-09

Наказом Міністерства освіти і науки України № 1218 від 07.11.2018 науковий журнал "Економічні горизонти" включено до Переліку наукових фахових видань України, категорія "Б", з економічних спеціальностей.