Напрями державної політики активізації розвитку банківського кредитування в контексті подолання фінансових дисбалансів та забезпечення структурного реформування економіки України

Автор(и)

  • Тарас Григорович Васильців ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», Україна https://orcid.org/0000-0002-2889-6924
  • Ярослав Михайлович Антонюк Львівський торговельно-економічний університет, Україна https://orcid.org/0000-0001-8082-1818
  • Ярослав Петрович Березівський Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького, Україна https://orcid.org/0000-0001-9480-3688

DOI:

https://doi.org/10.31499/2616-5236.3(14).2020.224548

Анотація

Мета статті полягає у ідентифікації недоліків та обґрунтуванні напрямів державної політики активізації розвитку банківського кредитування в контексті подолання фінансових дисбалансів та забезпечення структурного реформування національної економіки України. Методи. В ході дослідження використано загальнонаукові методи та підходи, системний підхід, загальнологічні методи дослідження (аналіз, синтез, узагальнення, порівняння), метод стратегічного менеджменту. Результати. У статті показано концептуальні взаємозв’язки банківського кредитування економіки та забезпечення економічного зростання і структурного реформування економіки. Проаналізовано ключові показники обсягів, структури та тенденцій розвитку банківського кредитування економіки, міри поширення банківського кредитування в економіку. Зроблено висновки щодо достатності обсягів банківського кредитування для його належного внеску у розвиток реального сектора національного господарства. Надано загальну характеристику недоліків структури економіки України, які сформувалися на поточному етапі соціально-економічного розвитку країни та, фактично, є системними перешкодами відновлення економічного зростання та модернізації соціальної сфери України. Визначено стратегічні напрями та засоби, впровадження яких орієнтоване на активізацію банківського кредитування економіки та споживчого сектора, з однієї сторони, і забезпечення позитивного впливу цих процесів на активізації структурних змін в системі національного господарства, з іншої сторони. Розроблено структурну схему реформування інституційно-правового механізму державної політики розвитку банківського кредитування в Україні. Визначено очікувані структурні зміни в системі національної економіки, на які орієнтований розвиток банківського кредитування в Україні. Практичне значення. Впровадження запропонованих заходів на рівні Національного банку України та Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України дозволить стимулювати банки, з однієї сторони, та суб’єктів господарювання, з іншої сторони, до нарощування обсягів банківського кредитування економіки, зокрема в секторах, зміни в яких позитивно позначаються на покращенні ключових структурних характеристик економіки – розвитку стратегічних галузей, детінізації, зростанні інноваційної активності, загальному зміцненні конкурентоспроможності економіки. Перспективи подальших досліджень. Отримані результати є основою для моделювання і прогнозування наслідків державної політики активізації банківського кредитування та забезпечення необхідних структурних зрушень в системі національного господарства.

Біографії авторів

Тарас Григорович Васильців, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Завідувач відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів

Ярослав Михайлович Антонюк, Львівський торговельно-економічний університет

Професор кафедри підприємництва, торгівлі та логістики

Ярослав Петрович Березівський, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького

Доцент кафедри економіки підприємства, інновацій та дорадництва в АПК імені І. В. Поповича

Посилання

Chaykovs’kyy, Ya. I. (2016), “Problems and directions of improving the efficiency of functioning the banking system of Ukraine”, Economic Analysis, vol. 23, no. 1, pp. 153–160.

Gladkykh, D. M. (2019), Bankivska bezpeka derzhavy v umovakh rozvytku informatsiinoi ekonomiky (transfor-matsii bankivskykh operatsii) [Banking security of the state in the conditions of development of information economy (transformation of banking operations)], NUOU, Kyiv, Ukraine, 393 p.

Gulei, A. I. and Gulei, S. A. (2019), “Digital transformation of the domestic banking environment in the conditions of the development of fintech-ecosystem”, Ukrainian Journal of Applied Economics, vol. 4, no. 1, pp. 6–15.

Hasii, O. and Klimenko, V. (2020), “State and perspective vectors of development of banking credit activities in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, doi: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.1.61, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7617 (Accessed 6 Julay 2020).

Hlushchenko, V. V. and Solovjov, D. M. (2016), “Modern banking system of Ukraine and main problems of its development”, Bulletin of V. N. Karazin Kharkiv National University Economic Series, no. 91, pp. 33–44.

Irshak, О. and Leshchuk, І. (2018), “Credit activity of banks current state and its impact on the real sector of economy development”, Black Sea Economic Studies, no. 34, pp. 145–149.

Ivashchuk, I. and Ivashchuk, O. (2011). “Directions of transformation of the domestic banking system in the conditions of global imbalances”, Ukrainian Science: Past, Present, Future, no. 16, pp. 99–109.

Karcheva, G. T. (ed.) (2016), Efektyvnist ta konkurentospromozhnist bankivskoi systemy Ukrainy [Efficiency and competitiveness of the banking system of Ukraine], SHEI “University of Banking”, Kyiv, Ukraine, 279 p.

Kornіvska, V. O. (2017), “Digital banking: risks of financial digitalization”, Problems of Economy, no. 3, pp. 254–261.

Kuznetsova, S. A., Bolgar, T. M. and Pestovskaya, Z. S. (2014), Bankivska systema [Banking system], Center for Educational Literature, Kyiv, Ukraine, 400 p.

National Bank of Ukraine (2020), “Statistics”, available at: https://bank.gov.ua/en/statistic (Accessed 6 Julay 2020).

Tkachenko, O. I. (2018), “The current banking system of Ukraine: trends and expectations”, Market Infrastructure, no. 17, pp. 417–423.

Vasyltsiv, T. G. and Grynkevych, S. S. (2015), “Formation of the environment of economic security of business in Ukraine”, Economic Annals-XXI, no. 3-4(1), pp. 24–27.

Vasyltsiv, T. G. and Boyko, V. V. (2016), “World experience of rural development in the context of state policy of economic security”, Scientific Bulletin of Polissya, no. 3(7), pp. 15–21.

Vasyltsiv, T. G., Lupak, R. L. and Kunytska-Iliash, M. V. (2018), “Strategic approaches to the effective use of intangible assets as a condition for strengthening the competitiveness of enterprises”, Scientific Bulletin of Polissia, no. 2(14), part 2, pp. 8–15, doi: https://doi.org/:10.25140/2410-9576-2018-2-2(14)-8-15

Vasyltsiv, T. G., Klipkova, O. I., Lupak, R. L., Mitsenko, N. G. and Mishchuk, I. P. (2019), “Monetary and financial policy of Ukraine: theoretical-empirical connections and priorities of state regulation”, Financial and credit activity: problems of theory and practice, vol. 4, no. 31, pp. 320–330, doi: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i31.190934

Zveryakov, M. I. and Zherdets’ka, L. V. (2017), “Banking and real sectors of Ukraine’s economy: assessment of relationships and the development determinant”, Economy of Ukraine, no. 10, pp. 31–48.

 

 

Ліцензія Creative Commons

Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна 4.0 Міжнародна CC BY-NC 4.0).

This is an open access journal and all published articles are licensed under a Creative Commons “Attribution-NonCommercial 4.0 International” (CC BY-NC 4.0).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-23

Як цитувати

Васильців, Т. Г. ., Антонюк, Я. М. ., & Березівський, Я. П. . (2021). Напрями державної політики активізації розвитку банківського кредитування в контексті подолання фінансових дисбалансів та забезпечення структурного реформування економіки України. Економічні горизонти, (3(14), 4–12. https://doi.org/10.31499/2616-5236.3(14).2020.224548