Ґендерно-чутливий бюджет в аграрному секторі економіки України

Автор(и)

  • Ірина Миколаївна Титарчук Національний університет біоресурсів і природокористування України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31499/2616-5236.4(15).2020.226147

Анотація

Метою наукової статті є створення цілісного бачення необхідності використання ґендерно-чутливого підходу в системі бюджетного фінансування аграрного сектору. Методи. Методи дослідження, використані при написанні статті, передбачають використання загальнонаукових та емпіричних прийомів економіки, заснованих на системному підході. Крім того, використовувались загальні методи дослідження, такі як узагальнення та порівняння. Результати. Модель середньострокового бюджетного планування передбачає запровадження ґендерно-орієнтованого підходу до бюджетного процесу. Ця вимога міститься у Стратегії реформування системи управління державними фінансами. Інтеграція ґендерно-орієнтованого підходу у бюджетний процес забезпечить підвищення ефективності та якості наданих державних послуг з урахуванням потреб соціальних груп, у тому числі за ґендерною ознакою, дозволить посилити підзвітність розпорядників бюджетних коштів. Ґендерно орієнтоване бюджетування – це не лише технічне питання – воно передбачає фундаментальні зміни у формуванні бюджету та системі управління державними фінансами, а деякі з яких мають культурний характер. Це спосіб урядів сприяти рівності через бюджетний процес. Він виступає впливовим елементом управлінської діяльності, пов’язаний із розробкою бюджетів різних рівнів, що надає важливу інформацію фахівцям, які приймають рішення щодо розподілу бюджетних коштів. Практичне значення. Питання ґендерного бюджетування в сучасних умовах є надзвичайно актуальним, оскільки даний підхід забезпечує ґендерну рівність шляхом розподілу наявних ресурсів з урахуванням реальних потреб чоловіків і жінок, що підвищує ефективність системи управління державними фінансами. Оскільки жінки та чоловіки виконують різні соціальні ролі, щоденні завдання, стратегічні та практичні потреби, їхні пріоритети можуть відрізнятися. Ґендерно-чутливий аналіз бюджетів та ґендерно-чутливих бюджетних процесів дозволить врахувати широке коло питань, що стосуються цих розбіжностей, і таким чином забезпечує основу для реалізації рівних можливостей і рівності у результатах для жінок і чоловіків та забезпечення його сталого розвитку. Перспективи подальших досліджень. Застосування ґендерно-орієнтованого бюджетування привертає увагу до проблем ґендерної політики, а ґендерний аналіз дозволяє отримати детальнішу інформацію про розподіл ресурсів та про вплив на них державної політики й державних видатків. Це забезпечує створення потужнішої доказової бази для прийняття рішень і, отже, сприяє ефективнішому використанню державних коштів.

Біографія автора

Ірина Миколаївна Титарчук, Національний університет біоресурсів і природокористування України

доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту

Посилання

Aghasiev, I., Pavlikha, N. and Riabushenko, N. (2018), “Gender-oriented budgeting as a democratic practice during a self-government reform: Ukrainian experience”, Business Ethics and Leadership, vol. 2, no. 3, pp. 21–33, doi: https://doi.org/10.21272/bel.2(3).21-33.2018

Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On approval of the public financial management system reform strategy for 2017–2020”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/142-2017-%D1%80#Text (Accessed 10 October 2020)

Danylenko, S., Lubynets, K., Tereshchenko, G. and Chernyuk, O. (2018), “Ways to introduce gender-oriented budgeting in Ukraine”. Educational Analytics of Ukraine, no. 1(2), pp. 103–115, doi: https://doi.org/10.32987/2617-8532-2018-1-103-115

Ivanina, T. (2018), “Gender budgeting as a tool to achieve gender equality in Ukrainian”, Knowledge, Education, Law, Management, no. 3(23), pp. 53–61. doi: https://doi.org/105281/zenodo1484610

Klatzer, E., Ivanina, T., Kisseleva, O. (ed.), Bosnic, M. (ed.) and Davlikanova, O. (ed.) (2017), “Gender responsive budgeting: Analysis of budget programmes from gender perspective”, available at: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/11556.pdf (Accessed 10 October 2020)

Koliada, Т. (2019), “Gender-oriented budgeting: essence and perspectives of implementation in Ukraine”, Economic Bulletin. Series: Finance, Accounting, Taxation, no. 3, pp. 80–88, doi: https://doi.org/10.33244/2617-5932.3.2019.80-88

Lobodina, Z. (2020), “The features of gender budgeting in Ukraine”, Innovatsii partnerskoi vzaiemodii osvity, ekonomiky ta sotsialnoho zakhystu v umovakh inkliuzii ta prahmatychnoi reabilitatsii sotsiumu [Innovations in the partnership of education, economy and social protection in the context of inclusion and pragmatic rehabilitation of the society], materialy IV mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Proceedings of the IV International Scientific and Practical Conference], Kamianets-Podilskyi, Ukraine, May 21–22, 2020, pp. 34–36.

Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine (2019), Report of the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine “On the review of state budget expenditures in the field of agro-industrial complex in terms of fi-nancial support for activities in the agro-industrial complex by reducing the cost of loans prepared by the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine”, available at: https://dostup.pravda.com.ua/request/60749/response/145021/attach/3/.pdf (Accessed 10 October 2020)

Ministry of Finance of Ukraine (2016), “Innovations in the budget process of Ukraine: A model of medium-term budget planning with the elements of gender-oriented budgeting”, available at: https://www.slideshare.net/andrewvodianyi/ss-70208982 (Accessed 10 October 2020)

Ministry of Finance of Ukraine (2019), Order of the Ministry of Finance of Ukraine “On approval of Guidelines for the implementation and application of a gender-oriented approach in the budget process”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0001201-19#Text (Accessed 10 October 2020)

Romenska, K. (2020), “Gender-oriented budgeting in the conditions of the development of budget process in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7862 (Accessed 10 October 2020), doi: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.5.53

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-01

Як цитувати

Титарчук, І. (2020). Ґендерно-чутливий бюджет в аграрному секторі економіки України. Економічні горизонти, (4(15), 26–33. https://doi.org/10.31499/2616-5236.4(15).2020.226147