Організація наукових досліджень в системі фінансово-економічної безпеки: сутність, завдання та методичні підходи

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31499/2616-5236.4(15).2020.235005

Ключові слова:

методичні підходи, методи, фінансово-економічна безпека, сутність

Анотація

Метою статті є дослідження сутності, завдань та методичних підходів організація наукових досліджень в системі фінансово-економічної безпеки. Методологія. Теоретичною і методологічною основою дослідження є наукові праці вчених в організації наукових досліджень системи фінансово-економічної безпеки. Для досягнення поставленої в роботі мети були використані такі методи дослідження: теоретичне узагальнення – сутності, системи показників оцінювання фінансово-економічної безпеки; методи позитивного і нормативного аналізу – для вироблення рекомендацій щодо удосконалення організації наукових досліджень в системі фінансово-економічної безпеки. Результати. Досліджено сутність визначення поняття «система фінансово-економічна безпека». Визначено, що єдиного підходу до визначення сутності поняття «фінансово-економічна безпека» серед вітчизняних науковців відсутнє.  Доведено, що вітчизняні науковці фінансово-економічну безпеку розрізняють з різних підходів. Виділяють наступні підходи до розуміння сутності поняття економічної безпеки підприємства як захист від: несанкціонованого доступу до інформації; методів кримінальної конкуренції, загроз. Також,  економічну безпека підприємства розрізняють як стан стійкості чи рівноваги або ефективного використання його ресурсів. Деякі визначають, що економічна безпека є залежністю від гармонізації інтересів. Наведено систему показників, що характеризують стан фінансово-економічної безпеки та відповідають таким вимогам: є простими для розрахунку і для розуміння; суттєвими і значущими; базуються на чинній бухгалтерській та статистичній звітності; оперативними для відповідного реагування на стан фінансової безпеки; характеризують якісний та кількісний стан у статиці і динаміці. Охарактеризовано, що у процесі проведення науково-економічних досліджень, вирішуються завдання. Розкрито механізм управління економічною безпекою. Визначено, що серед основних методів оцінювання системи фінансово-економічної безпеки визначають: експертних оцінок, регресійного і дисперсійного аналізу, регресійний метод і метод експоненціального згладжування, методи дослідження нечітких систем, кластерний та дискримінантний аналіз. Систематизація методичних підходів до організації наукових досліджень в системі фінансово-економічної безпеки показала, що їх визначають  з точки зору ресурсного (інвестиційного) системного, інфраструктурного (кластерного) та процесного підходів. Практичне значення. Наведено дослідження сутності, завдань та методичних підходів організація наукових досліджень в системі фінансово-економічної безпеки, що можуть бути використанні здобувачами та науково-педагогічними працівниками  вищої освіти. Перспективи подальших досліджень. Формування організації наукових досліджень в системи фінансово-економічної безпеки.

Біографія автора

Ліда Петрівна Рогатіна, Одеська національна академія харчових технологій

завідувач кафедри економічної теорії та фінансово-економічної безпеки

Посилання

Akimova, N., Toporkova, O. and Yevlash, T. (2017), “Accounting and analytical providing of the enterprises’ economic security”, Economic strategy and perspectives of development of trade and services sphere, no. 1(25), pp. 37–50.

Babina, N. (2004), “Management of economic security of the enterprise in the conditions of crisis development”, Ekonomika i upravlinnia, no. 1, pp. 81–85.

Irtyshcheva, I. O. and Kramarenko, I. S. (2011), “Methodical approaches to assessing the creditworthiness of agri-food enterprises”, Agrosvit, no. 19, pp. 2–4.

Khomiv, O. (2015), “Features of leadthrough scientifically economic researches”, Efektyvna ekonomika, [Online], no. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4048 (Accessed 20 September 2020)

Kolisnichenko, P. (2017), “Scientific and methodological approaches to assessing the level of economic security of the enterprise”, Investments: practice and access, no. 16, pp. 38–44.

Kramarenko, I. and Kozachenko, L. (2018), “Methods of assessing the creditworthiness of the borrower: A practical aspect”, Economy of Ukraine, no. 5, pp. 4961.

Ogarok, L. L. (2005), “System approach to economic security management as an integral part of state mechanism on a regional level”, Derzhavne upravlinnia: teoriia i praktyka, [Online], no. 2, available at: http://academy.gov.ua/ej/ej2/txts/soc/05ollsdm.pdf (Accessed 20 September 2020)

Putsenteilo, P. and Gumenyuk, O. (2017), “The main aspects of forming an effective system of economic security of the enterprise”, The Economic discourse, no. 2, pp. 37–47.

Varicheva, R. (2016), “Methodical approaches to assessing the quality of economic security of the enterprise: accounting support”, Khmelnytskyi National University Bulletin, no. 3. no 1, pp. 88–93.

Verhun, A. M. and Strizhko, K. V. (2015), “Modern approaches to assess the level of the company financial security”, Efektyvna ekonomika, [Online], no. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4142 (Accessed 20 September 2020)

Zachosova, N. (2016), “Theoretical and methodological principles of building a system of economic security of financial institutions”, Khmelnytsky National University Bulletin, no. 1, pp. 45–55.

Zhurba, I. O. (2018), “The essence of economic security of enterprises in the region”, Proceedings of Scientific Works of Cherkasy State Technological University Series Economic Sciences, vol. 48, pp. 124–130, doi: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.48.2018.127362

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-04

Як цитувати

Рогатіна, Л. П. (2020). Організація наукових досліджень в системі фінансово-економічної безпеки: сутність, завдання та методичні підходи. Економічні горизонти, (4(15), 34–41. https://doi.org/10.31499/2616-5236.4(15).2020.235005