ВПЛИВ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ ФАКТОРІВ НА ЗМІНУ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ ПОСЛУГ ГОСТИННОСТІ

Автор(и)

  • А.Г. Благополучна Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна https://orcid.org/0000-0001-5897-0120
  • Н.О. Ляховська Уманський національний університет садівництва, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31499/2616-5236.1(19).2022.259406

Ключові слова:

поведінка споживачів, зовнішні фактори, внутрішні фактори, послуги гостинності

Анотація

Поведінка споживача передбачає певні рішення, діяльність, ідеї або досвід, який задовольняє потреби та бажання споживачів. Це стосується всіх видів діяльності, безпосередньо пов’язаних з отриманням, споживанням і розпорядженням продуктами та послугами, включаючи процеси прийняття рішень. На процес прийняття рішення впливають багато факторів. Вони можуть бути психологічними, соціальними, культурними, економічними, особистісними та організаційними. Ці фактори впливають на споживчу поведінку людей, що в кінцевому підсумку впливає на вибір споживачів щодо користування послугами індустрії гостинності. Психологічними факторами, що впливають на поведінку споживача, є мотивація, сприйняття та ставлення. Соціальні чинники становлять родину, групи, роль і статус. До культурних факторів належать культура, субкультура та соціальний клас. Економічні фактори включають особистий дохід, дохід сім'ї,та очікування доходу. Інші фактори, які є особистими, включають вік, професію, дохід та стиль життя.

Поведінка є організаційним фактором, який включає маркетингові стратегії, організацію роботи, назву бренду та імідж компанії, і не в останню чергу фактори, які впливають на вибір споживачів – це зовнішні екологічні фактори, які включають економічні, політичні, соціальні, правові, технології та конкуренцію. Виявлення та розуміння факторів, які впливають на поведінку споживачів дозволяють впливати на їх вибір та регулювати попит на певні послуги, які можуть задовольнити потреби та бажання, таким чином, підвищити дохід та прибутковість закладу.

Розуміння впливу внутрішніх та зовнішніх факторів допомагає організаціям індустрії гостинності розробити маркетингові стратегії, щоб задовольнити потреби споживача та отримати переваги на ринку послуг. Досліджено, що споживач не може приймати рішення окремо, а приймає рішення піддаючись впливу кількох інших людей, які виконують різні ролі. Тому, на поведінку споживача, як покупця сильно впливають культурні, соціальні, особистісні і психологічні особливості. Ці фактори допомагають споживачам розвинути переваги продукту та бренду.

Дослідженнями встановлено, що вік споживачів впливає на їх вибір щодо закладів розміщення та харчування. Споживачі старшого віку більш вимогливі до комфорту та до особливостей харчування. Дані для цього дослідження були зібрані за допомогою анкетування, що заповнювалася самостійно.

Анкета була складена після проведення обширного опитування та аналізу наукової літератури. У анкеті представлено перелік зовнішніх і внутрішніх факторів, які мають вплив на поведінку споживачів послуг гостинності. Кожен фактор оцінювався у 2 бали. Бали переводили у відсотки.

Біографії авторів

А.Г. Благополучна , Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

викладач-стажист

Н.О. Ляховська , Уманський національний університет садівництва

викладач

Посилання

Cohen, S. A., Prayag, G., Moital, M. (2014). Consumer behaviour in tourism: Concepts, influences and opportunities. Current issues in Tourism, 17(10), 872-909.

Dixit, S. K., Lee, K. H., Loo, P. T. (2019). Consumer behavior in hospitality and tourism. Journal of Global Scholars of Marketing Science, 29(2), 151-161.

Putra, A. H. P. K., Said, S., Hasan, S. (2017). Implication of external and internal factors of mall consumers in indonesia to impulsive buying behavior. International Journal of Business Accounting and Management ISSN, 2(4), 1-10.

Choi, S., Baek, J., Kang, H. (2013). Customer contact employees' commitment to extra-role customer service: the effect of internal service quality perception. Journal of Global Scholars of Marketing Science, 23(2), 144-158.

Chebat, J. C., Kollias, P. (2000). The impact of empowerment on customer contact employees’ roles in service organizations. Journal of Service research, 3(1), 66-81.

Buhalis, D., López, E. P., Martinez-Gonzalez, J. A. (2020). Influence of young consumers’ external and internal variables on their e-loyalty to tourism sites. Journal of Destination Marketing & Management, 15, 100409.

Abdullah, D. N. M. A., Rozario, F. (2009). Influence of service and product quality towards customer satisfaction: A case study at the staff cafeteria in the hotel industry. World Academy of Science, Engineering and Technology, 53, 185-190.

Piaralal, S. K., Bhatti, M. A., Piaralal, N. K., Juhari, A. S. (2016). Factors affecting service recovery performance and customer service employees: A study of Malaysian life insurance industry. International Journal of Productivity and Performance Management.

Susskind, A. M., Borchgrevink, C. P., Brymer, R. A., Kacmar, K. M. (2000). Customer service behavior and attitudes among hotel managers: A look at perceived support functions, standards for service, and service process outcomes. Journal of Hospitality and Tourism Research, 24(3), 373-397.

Song, J., Baker, J., Lee, S., Wetherbe, J. C. (2012). Examining online consumers’ behavior: A service-oriented view. International Journal of Information Management, 32(3), 221-231.

Lee, W. I., Shih, B. Y., Chung, Y. S. (2008). The exploration of consumers’ behavior in choosing hospital by the application of neural network. Expert systems with applications, 34(2), 806-816.

Javadi, M. H. M., Dolatabadi, H. R., Nourbakhsh, M., Poursaeedi, A., Asadollahi, A. R. (2012). An analysis of factors affecting on online shopping behavior of consumers. International journal of marketing studies, 4(5), 81.

Zhou, M., Zhao, L., Kong, N., Campy, K. S., Xu, G., Zhu, G., Wang, S. (2020). Understanding consumers’ behavior to adopt self-service parcel services for last-mile delivery. Journal of Retailing and Consumer Services, 52, 101911.

Zarei, G., Asgarnezhad Nuri, B., Noroozi, N. (2019). The effect of Internet service quality on consumers’ purchase behavior: The role of satisfaction, attitude, and purchase intention. Journal of Internet Commerce, 18(2), 197-220.

Bienstock, C. C., DeMoranville, C. W., Smith, R. K. (2003). Organizational citizenship behavior and service quality. Journal of services marketing.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-31

Як цитувати

Благополучна , А., & Ляховська , Н. (2022). ВПЛИВ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ ФАКТОРІВ НА ЗМІНУ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ ПОСЛУГ ГОСТИННОСТІ. Економічні горизонти, (1(19), 57–65. https://doi.org/10.31499/2616-5236.1(19).2022.259406