РОЛЬ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ В ЕФЕКТИВНОМУ УПРАВЛІННІ ВІТЧИЗНЯНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Автор(и)

  • Юлія Вікторівна Мушкевич Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7438-1123

DOI:

https://doi.org/10.31499/2616-5236.3(21).2022.263137

Ключові слова:

планування, стратегічне планування, менеджмент, стратегія, бізнес

Анотація

В статті проаналізовано сучасну економіку підприємств, що зазнають негативного впливу нових чинників, які пов’язані з повномасштабною війною на території України. В таких умовах підприємствам як ніколи потрібно застосувувати найсучасніші механізми стратегічного менеджменту, короткострокового та довгострокового планування, використовувати методи економічного аналізу та економіко-математичного моделювання, володіти методологічними основами розробки стратегій.

У статті зазначено основні напрями стратегічного планування для ефективного управління вітчизняними підприємствами. Досліджено проблематику формування та застосування стратегічного планування, якій приділяється значна увагу через ряд вагомих чинників впливу. Стратегія кожного окремого підприємства формується під впливом внутрішнього та зовнішнього середовища, що постійно змінюється. Тому оперативне реагування є надзвичайно важливим. В першу чергу це актуально для нашої країни з економікою, що розвивається.

Відмічено, що швидкозмінним є зовнішнє середовище підприємств, особливо в сучасних умовах вітчизняної економіки. Такі тенденції зумовлені великою конкуренцією на ринку, насиченістю споживацького попиту, постійними змінами очікувань споживачів, індивідуалізацією внутрішнього ринку тощо. Ці зміни попиту потребують нових систем планування та стратегічного менеджменту підприємств.

Досліджено, що вибір найперспективнішої стратегії для конкретного підприємства є одним із найголовніших завдань перед керівництвом. Обрання «стратегії як результату» зумовлює обгрунтування мети та стратегічних орієнтирів підприємства. Найчастіше стратегію порівнюють з вигідною позицією на ринках, конкурентоспроможністю та розширенням каналів реалізації продукції. За більш широким визначенням стратегія підприємства – це “своєрідний погляд на внутрішнє і зовнішнє середовище і спроба знайти шляхи ефективного пристосування до зовнішніх, неконтрольованих фірмою факторів за допомогою проведення необхідних змін елементів та їхніх комбінацій внутрішнього середовища”.

Обгруновано дві основних концепції стратегії підприємства – філософську та організаційно-управлінську. Філософська стратегія передбачає окреслення загальної мети підприємства. Організаційно-управлінська стратегія підприємства орієнтована на перспективну діяльність з посиленням конкурентної позиції на ринку, збільшенням прибутковості та підвищенням ефективності діяльності. Літературні джерела називають таку стратегію "конкурентною стратегією" та розглядають як спосіб досягнення цілей підприємства, які воно визначає для себе.

Варто відзначити, що окреслення конкретної стратегії планування на підприємстві це розуміння загальної тенденції, що визначає перспективний розвиток, успіх діяльності та досягнення конкурентних переваг на ринку

Біографія автора

Юлія Вікторівна Мушкевич, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

старший викладач кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом

Посилання

Yurkiv, N., Bedlar, M. (2015). Kontseptualni zasady formuvannia strategii rozvytku pidpryiemstv Ukrainy. Ecomomika i regiony. 5. C. 20-26.

Shindirovsky, I. M. (2021). Trade entrepreneurship and features of its production [Torhovelne pidpryiemnytstvo ta osoblyvosti yoho provadzhennia]. Bulletin of Lviv University of Trade and Economics. Economic sciences, № 62, P.75– 80.

Bozulenko, O. Yu. (2015). Definition of the concept of "trading company" [Definitsiia poniattia «torhovelne pidpryiemstvo»]. Economic analysis, Vol. 19, № 2, P. 20–25.

Classification of economic activities: DK 009: 2010 [Klasyfikatsiia vydiv ekonomichnoi diial'nosti: DK 009:2010 v redaktsii vid 24.02.2020] Official site of the Verkhovna Rada of Ukraine, available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vb 457609-10#Text (last accessed 12.08.2022).

Hryniov, A.V., Yastremska, O.M. (2006). Yakist formuvannia finansovoi strategii pidpryjemstva. Finansy Ukrainy. 6. 121-128.

About the statement of the Procedure for carrying out trade activity and rules of trade service in the market of consumer goods. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine № 833-2006-p [Pro zatverdzhennia Poriadku provadzhennia torhovelnoi diialnosti ta pravyl torhovelnoho obsluhovuvannia na rynku spozhyvchykh tovariv] (2019, March 13). Official site of the Verkhovna Rada of Ukraine, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/833-2006- %D0%BF#Text. (last accessed 10.08.2022).

Gordienko, E. S. (2011). Activity of the trade enterprise in the conditions of transformation of the tax environment [Diialnist torhovelnoho pidpryiemstva v umovakh transformatsii podatkovoho seredovyshcha]. Extended abstract of candidates thesis. Donetsk, 19 p.

Trishkina, N. I. (2016). Strategic directions of reforming the intermediary activity of trade enterprises of Ukraine [Stratehichni napriamy reformuvannia poserednytskoi diialnosti torhovelnykh pidpryiemstv Ukrainy], Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. Series: International Economic Relations and the World Economy, № 6, part 3, P.103–106.

Filipov, V. Y., Nestorenko, A. M. (2014). Ways of development of trade enterprises [Shliakhy rozvytku torhovelnykh pidpryiemstv], Economy: the realities of time. Scientific journal, № 2 (12), P. 203–207, available at: https://economics.net.ua/files/archive/2014/No2/203-207.pdf (last accessed 11.08.2022).

Goloshubova, N. O., Kavun, O. O., Toropkov, V. M. (2014). Entrepreneurial networks in trade [Pidpryiemnytski merezhi v torhivli]: monograph, Kyiv, 344 p.

Hudz, O. I. (2018). Enterprise development strategy: essence and classification [Stratehiia rozvytku pidpryiemstva: sutnist ta klasyfikatsiia], Economy and society, 18, P.346-352, available at: https://economyandsociety.in.ua/journals/18_ukr/48.pdf. (last accessed 12.08.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-27

Як цитувати

Мушкевич, Ю. В. (2022). РОЛЬ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ В ЕФЕКТИВНОМУ УПРАВЛІННІ ВІТЧИЗНЯНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ . Економічні горизонти, (3(21), 4–12. https://doi.org/10.31499/2616-5236.3(21).2022.263137