ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НЕЗВИЧАЙНИХ ВИДІВ ТУРИЗМУ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ НА ПРИКЛАДІ ВІЙСЬКОВОГО ТУРИЗМУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31499/2616-5236.4(22).2022.267014

Ключові слова:

військовий туризм, мілітарі-туризм, туризм пам’яті, ЗСУ, оборонні споруди, місця битв, музеї, меморіали

Анотація

Метою статті є визначення державних заходів щодо формування механізму забезпечення формування якості освіти у закладах вищої освіти. Методи. В ході дослідження використано загальнонаукові методи та підходи, системний підхід, загальнологічні методи дослідження (аналіз, синтез, узагальнення, порівняння), діалектичний метод, метод пізнання,  метод об’єктивності,

Розглянуто питання щодо доцільності розвитку військового туризму під час військово-політичного протистояння та після закінчення російсько-української війни.

В умовах сьогодення під час  воєнного  стану в Україні доцільно  робити  осмислення  розвитку  туристичної сфери в ролі суспільного, економічного та соціально  атрактора.  Питання, пов’язані із визначенням проблем та перспектив розвитку військового туризму є перспективними та потребують подальшого дослідження.

Біографії авторів

Наталія М. Малярчук, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

старший викладач, к.е.н

Ольга Г. Чирва, Уманська міська рада

Начальник управління освіти та гуманітарної політики

Посилання

Бакало, Н.В. Челембієнко, К.С. Потенціал медичного туризму в Україні/Н.В. Бакало, К.С. Челембієнко //EDITORIAL BOARD. – 2022. – С. 786.

Барвінок, Н. В. Перспективи розвитку воєнного туризму на території України після закінчення російсько-української війни/ Н.В. Барвінок // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2022. – Вип. 18(2). – С. 206–217.

Барвінок, Н.В. Вплив глобальних безпекових факторів на розвиток міжнародного туризму в Україні / Н.В. Барвінок//Věda a perspektivy. – 2022. - № 4. – С. 11.

Бойко, В.О., Далевська, Н.М. Розвиток туризму після збройних конфліктів у різних країнах світу/ В.О. Бойко, Н.М. Далевська// Управління змінами та інновації. – 2022. – С. 5–10.

Горб, К.Д, Крутякова, Ю.П. Нові перспективи військового туризму в Україні / К.Д. Горб, Ю.П. Крутякова // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. – 2020. – С.87.

Державне Агентство з розвитку туризму. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.tourism.gov.ua/news-and-announcements

Зарубіна, А.К, Сіра, Е.Д. Особливості туризму в умовах воєнного стану / А.К. Зарубіна, Е.Д. Сіра// Економіка та суспільство. – 2022. – №41. – 92–96.

Кляп М.П., Шандор, Ф.Ф. Сучасні різновиди туризму: навч. посіб. / М.П. Кляп, Ф.Ф. Шандор. – К.: Знання, 2011. – 334 с.

Корнілова, Н.У, Скупенко, К.Д. Військово-патріотичні тури – сучасний напрямок внутрішнього туризму/ Н.У. Корнілова, К.Д. Скупенко // Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні. – 2019. – С.42–47.

Корчевська Л.К. Стан, особливості та перспектвии туризму у воєнний та поствоєнний періоди/ Л.К. Корчевська// Управління розвитком сфери гостинності: регіональний аспект: матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, м. Чернівці, 5 травня 2022 р. Чернівці: Технодрук, 2022. С. 337–341.

Кушнарьов В. Мілітарі-туризм як інноваційний напрямок екстримального та пізнавально-розважального туризму / В.Кушнарьов, О.Поліщук // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. – 2018. –№1. – С. 107–118.

Матвійчук, Л.Ю. Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі: колективна монографія/ за наук. ред. проф. Матвійчук Л.Ю. – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2019. – 320 с.

Моца А.В, Шевчук, С.Н. Перспективи післявоєнного відновлення сфери туризму в Україні / А.В. Моца, С.Н. Шевчук//Економіка та суспільство. – 2022. – № 6. – С. 86–89.

Плотнікова, М.Ф. Державна політика реалізації туристичного потенціалу України / М.Ф. Плотнікова //Інвестиції: практика та досвід. – 2022. – № 3. – С. 102–112.

Роїк, О.Р. Шляхи розвитку туристичної сфери України у воєнний період. / Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки» // 2022. –№ 46. – С. 11–15.

Федорченко, Н.В., Федорченко, В.К. Туризм доби епідеміологічних небезпек і воєнного часу та перезавантаження глобального простору / Н.В. Федорченко, В.К. Федорченко // Нове українське право. – 2022. – №2. – 120–126.

Metreveli, M., Timothy, D.J. Effects of the August 2008 War in Georgia on Tourism and its Resource. Tourism, progress and peace. 2010. P. 134–148.

Webster, C., Ivanov, S. Tourism as a force for political stability. International Handbook on Tourism and Peace, Drava Verlag, Klagenfurt, Austria, 2014. P. 167–180.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-13

Як цитувати

Малярчук, Н. М., & Чирва, О. Г. (2022). ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НЕЗВИЧАЙНИХ ВИДІВ ТУРИЗМУ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ НА ПРИКЛАДІ ВІЙСЬКОВОГО ТУРИЗМУ. Економічні горизонти, (4(22), 34–42. https://doi.org/10.31499/2616-5236.4(22).2022.267014