КРЕДИТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕКОНОМІЧНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН ПІДПРИЄМСТВ ТА КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31499/2616-5236.4(22).2022.267019

Анотація

Фінансова криза та економічні проблеми країни змушують суб’єктів господарювання шукати багатовекторні інструменти нівелювання фінансових труднощів. Потреба забезпечення безперебійного процесу виробництва та необхідність проведення активної економічної діяльності зумовлює зростання попиту на кредитні ресурси. Сучасна фінансова система демонструє зростання пропозиції кредитних продуктів, з’являються нові форми кредиту. У статті визначено функціональну роль кредиту у забезпеченні фінансовими ресурсами підприємств. Досліджено роль кредитів у діяльності суб’єктів господарювання. Окреслено проблеми та перспективи розвитку кредитних відносин підприємств в Україні.

У статті висвітлено особливості кредитування як вагомого інструменту взаємовідносин підприємств та комерційних банків. Наведено тлумачення поняття “банківське кредитування підприємств”. Також у роботі було виокремлено особливості кредитування підприємств. Висвітлено види кредитних операцій для розвитку підприємницької діяльності. Досліджено причини виникнення кредитних відносин. Визначено роль та сутність аналізу фінансового важеля підприємства як ключового інструменту формування оптимальної структури капіталу. Доведено важливість розвитку кредитування підприємств як важливого важеля покращення фінансового становища підприємств для активного розвитку його діяльності.

Біографії авторів

І.О. Артем’єва, Національна академія статистики, обліку та аудиту

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,

І.С. Бондарук, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом

І.О. Мельничук, Національна академія статистики, обліку та аудиту

старший викладач кафедри

Посилання

Artemieva O. O. (2018). Bankivske kredytuvannia APK: suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, 21(1). S. 13-18. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2018_21%281%29__4 [in Ukrainian].

Berzhanir I. A. (2020). Bankivske kredytuvannia: suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku. Modern Economics. 2020. № 20 S. 26-30. URL: https://doi.org/10.31521/modecon.V20(2020)-04. [in Ukrainian].

Smolinska S. D. (2018). Shliakhy pokrashchennia zdiisnennia kredytnykh operatsii bankamy u napriami pidvyshchennia efektyvnosti diialnosti pidpryiemstv. Molodyi vchenyi, № 10(2). S. 885-888. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_10%282%29__110 [in Ukrainian].

Ruda O. L. (2018). Kredyt yak pidhruntia vzaiemovidnosyn pidpryiemstv ta komertsiinykh bankiv. Investytsii: praktyka ta dosvid. № 9. S. 22-25 URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/9_2018/6.pdf [in Ukrainian].

Pro banky i bankivsku diialnist: Zakon Ukrainy vid 07.12.2000 № 212III. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/212 14 [in Ukrainian].

Kalinichenko L. L. (2015). Kredytuvannia pidpryiemnytstva yak forma finansovoi pidtrymky. Problemy ekonomiky 5. № 3. S. 193-200. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2015_3_28 [in Ukrainian].

Vedernikova S. V. (2015). Udoskonalennia kredytnykh vidnosyn mizh bankamy ta pidpryiemstvamy // Ekonomika ta derzhava № 2. 77 s. URL: http://www.economy.in.ua/?op=1&z=3083&i=15 [in Ukrainian].

Hudz T. P. (2021). Faktory rozvytku bankivskoho kredytuvannia pidpryiemstv v Ukraini. Naukovyi visnyk ONEU. №7/8. S. 24-32. URL: http://n-visnik.oneu.edu.ua/collections/2021/284-285/pdf/24-32.pdf [in Ukrainian].

Bondaruk T. H., Lukashuk M. V. Osoblyvosti ta perspektyvy bankivsʹkoho kredytuvannya silʹsʹkoho hospodarstva na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrayiny. Naukovyy visnyk Natsionalʹnoyi akademiyi statystyky, obliku ta audytu. 2020. № 3. S. 84–92. [in Ukrainian].

Bondaruk T. G., Dubas Yu. A. Analysis of credit activity of banks in the conditions of the pandemic. The 7th International scientific and practical conference “Science and education: problems, prospects and innovations” (April 1-3, 2021) CPN Publishing Group, Kyoto, Japan. 2021. 1135 p. С. 323-327. [in Ukrainian].

Bezus R.M. (2014). Osoblyvosti bankivskoho finansuvannia ahrarnykh pidpryiemstv. Ahrosvit. № 1. S. 27-30. URL: https://dspace.dsau.dp.ua/bitstream/123456789/2696/1/7.pdf [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-13

Як цитувати

Артем’єва, І., Бондарук, І., & Мельничук, І. (2022). КРЕДИТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕКОНОМІЧНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН ПІДПРИЄМСТВ ТА КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ. Економічні горизонти, (4(22), 67–78. https://doi.org/10.31499/2616-5236.4(22).2022.267019