РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО АКТИВІЗАЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Автор(и)

  • Наталія В. Осадчук Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5921-3869

DOI:

https://doi.org/10.31499/2616-5236.4(22).2022.267932

Ключові слова:

територіальна громада, децентралізація, Державний фонд регіонального розвитку, державна регіональна політика, регіональний розвиток

Анотація

Реалізація державної регіональної політики тісно взаємопов’язана з реформою адміністративно-територіального устрою, фіскальною децентралізацією, розвитком і стимулюванням конкурентних засад економіки, посиленням ролі місцевого самоврядування. Метою дослідження є обґрунтування реалізації державної регіональної політики для розв'язання проблем фінансування регіонів та територіальних громад в умовах децентралізації.

У статті розглянуто як змінився механізм державної підтримки регіонів, що зумовило потребу в перегляді підходів, принципів формування державної регіональної політики. Обґрунтовано, що створення нового інструмента підтримки регіонів – Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) має сприяти розвитку територіальних громад. Встановлено, що ефективне функціонування ДФРР дозволяє започаткувати в Україні фінансування проєктів регіонального розвитку на конкурсній основі та відповідно до регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації.

Біографія автора

Наталія В. Осадчук, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

кандидат економічних наук, ст. викладач

Посилання

Storinka ofitsiinoho veb-saitu Minrehionu. URL: https://www.minregion.gov.ua/about/

Biudzhetnyi kodeks Ukrainy vid 14.10.2020 р. № 2456-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/ed20201014#Text

Pro zasady derzhavnoi rehionalnoi polityky: Zakon Ukrainy vid 05.02.2015 r. № 156-VIII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2015. № 13. р. 90.

Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020»: Указ Президента України від 12.01.2015 р. № 5/2015. Верховна Рада України. 2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015

Derzhavna stratehiia rehionalnoho rozvytku na 2021- 2027 roky ta plan zakhodiv z yii realizatsii URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/regionalna-politika/strategichne-planuvannya-regionalnogo-rozvitku/derzhavna-strategiya-regionalnogo-rozvitku-na-2021-2027-roki-ta-plan-zahodiv-z-yiyi-realizaciyi

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 18.03.2015 № 196 «Deiaki pytannia derzhavnoho fondu rehionalnoho rozvytku» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/196-2015-%D0%BF#Text

Nakaz Ministerstva rehionalnoho rozvytku, budivnytstva ta zhytlovo-komunalnoho hospodarstva «Pytannia pidhotovky, otsinky ta vidboru investytsiinykh prohram i proektiv rehionalnoho rozvytku, shcho mozhut realizovuvatysia za rakhunok koshtiv derzhavnoho fondu rehionalnoho rozvytku» (№ 80, vid 24 kvitnia 2015 roku zi zminamy vid 01.04.2016 № 80)157. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0488-15#Text

Shevchenko O. V., Bakhur N. V. Udoskonalennia funktsionuvannia Derzhavnoho fondu rehionalnoho rozvytku. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-09/dfrr.pdf [in Ukrainian].

Rakhunkova Palata Ukrainy. URL: https://rp.gov.ua/home/

Mistsevi finansy ta biudzhetna detsentralizatsiia. URL: https://decentralization.gov.ua/finance

Pro Derzhavnyi fond rehionalnoho rozvytku. URL: https://dfrr.minregion.gov.ua/pro-konkurs (дата звернення:20.03.2020).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-28

Як цитувати

Осадчук, Н. В. (2022). РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО АКТИВІЗАЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ. Економічні горизонти, (4(22), 124–135. https://doi.org/10.31499/2616-5236.4(22).2022.267932