УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Автор(и)

  • Максим Слатвінський Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4096-2901
  • Світлана Цимбал-Слатвінська Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2732-5716

DOI:

https://doi.org/10.31499/2616-5236.1(23).2023.276903

Ключові слова:

євроінтеграція, модернізація, менеджмент, освітні послуги, управління якістю освіти, внутрішні та зовнішні стратегії забезпечення якості освіти, моніторинговий скринінг

Анотація

Стаття спрямована на узагальнення практичного досвіду реалізації функціонування внутрішньої та зовнішньої стратегій якості освіти в контексті євроінтеграційних процесів, розробку складових скринінгових моніторингів щодо забезпечення ефективного управління в стратегічному плануванні адаптаційних процесів вищої освіти.

Встановлено суголосність науковців у забезпеченні моделі управління якістю освіти: управлінський менеджмент через систему моніторингових скринінгів, орієнтація на споживача освітніх послуг через потреби ринку праці та стандартизовані системи оцінки діяльності закладу освіти, чіткі критерії  аналітики досягнутої ефективності, системним підходом до встановлених цілей та завдань щодо їх досягнення.

Доведено, що провадження скринінгових моніторингів у внутрішній та зовнішній стратегіях забезпечення якості вищої освіти дозволять встановити труднощі та перспективи розвитку такого закладу освіти, стануть передумовою для підвищення якості надання освітніх послуг, сприятимуть спрогнозованості трансформаційних процесів закладу освіти з орієнтацією на якісну реалізацію освітніх програм у відповідності до європейських стандартів підготовки конкурентоспроможного професіонала.

Біографії авторів

Максим Слатвінський, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки

Світлана Цимбал-Слатвінська, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти

Посилання

Pro Natsionalnu doktrynu rozvytku osvity: Ukaz Prezydenta Ukrainy № 347/2002 vid 17.04.2002 r. (2002). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2002#Text [in Ukrainian].

Dorozhnia karta intehratsii Ukrainy do Yevropeiskoho doslidnytskoho prostoru (ERA-UA). URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/kolegiya-ministerstva/2018/05/1-dorozhnya-karta-integratsii-ukraini-do-evro.pdf [in Ukrainian].

Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). (2015). Kyiv: CS Ltd.

Oborskyi, H., Hohunskyi, V., Savelieva, O. (2011). Standartyzatsiia i sertyfikatsiia protsesiv upravlinnia yakistiu osvity u vyshchomu navchalnomu zakladi. Pratsi Odeskoho politekhnichnoho universytetu – Proceedings of Odessa Polytechnic University, 1, 251–255. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Popu_2011_1_49 [in Ukrainian].

Vavreniuk, S. A. (2018). Vplyv protsesu yevrointehratsii na pidhotovku molodi v systemi vyshchoi osvity Ukrainy. Investytsii: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, 24, 75–78. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2018_24_15 [in Ukrainian].

Luhovyi, V., Talanova, Zh. (2010). Yakist vyshchoi osvity i kvalifikatsiia natsii – aktualni pytannia heopolityky Ukrainy. Heopolityka Ukrainy: istoriia i suchasnist – Geopolitics of Ukraine: history and modern times, Vol. 3, 218–234 [in Ukrainian].

Buiak, B. B. (2015). Svitohliadno-filosofski zasady intehratsii ukrainskoi vyshchoi osvity u yevropeiskyi osvitnii prostir. Visnyk NTUU «KPI». Filosofiia. Psykholohiia. Pedahohika – Research Bulletin of NTUU 'KPI' series ‘Philosophy. Psychology. Pedagogy', 1, 23–29 [in Ukrainian].

Lukina, T. O. (2007). Monitorynh yak mekhanizm informatsiinoho zabezpechennia yakosti osvity. Testuvannia i monitorynh – Testing and monitoring, 12, 16–20 [in Ukrainian].

Parpan, U. M. (2018). Providni pryntsypy rozvytku suchasnoi vyshchoi osvity Ukrainy v konteksti yevrointehratsii. Lex Portus. Odesa: Vydavnychyi dim ‘Helvetyka’, 1, 62–73. URL: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/9182/Parpan_LP_1_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y [in Ukrainian].

Krok u maibutnie. Chas zmin u systemi yakosti osvity. Vydavnytstvo pedahohichnoi presy ta literatury: website. URL: https://osvitaua.com/2018/04/63688/ [in Ukrainian].

Sihaieva, L. Ye. (2016). Suchasni pidkhody do yakosti osvity: teoretychnyi aspekt. Profesiina osvita: metodolohiia, teoriia ta tekhnolohii – Professional Education: Methodology, Theory and Technologies, Vol. 4, 213–229. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/profe_2016_4_18 [in Ukrainian].

Slatvinskyi, M. A. Tsymbal-Slatvinska, S. V. (2018). Modernizatsiia systemy finansuvannia vyshchoi osvity v umovakh informatsiinoho suspilstva. Konkurentospromozhnist vyshchoi osvity Ukrainy v umovakh informatsiinoho suspilstva: Proceedings І International scientific conference (Chernihiv, November 09, 2018). Chernihiv: Chernihiv national technological university, 135–137 [in Ukrainian].

Sysoieva, S. (2013). Osvitni reformy: osvitolohichnyi kontekst. Osvitolohiia – Educology, Vol. 2, 36–45 [in Ukrainian].

Drahomyrov, V. V., Kazariezov, A. Ya., Chyrun, L. B. (2008). Upravlinnia yakistiu osvity u vyshchykh navchalnykh zakladakh Ukrainy. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika» – The Bulletin of Lviv Polytechnic National University, 631: Information Systems and Networks, 94–100 [in Ukrainian].

Lukina, T.O. (2008). Upravlinnia yakistiu osvity. Entsyklopediia osvity. Kyiv: Yurinom Inter, 945–947 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-31

Як цитувати

Слатвінський, М., & Цимбал-Слатвінська, С. (2023). УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ. Економічні горизонти, (1(23), 142–149. https://doi.org/10.31499/2616-5236.1(23).2023.276903