Найбільш читані статті

Анонси

На даний момент журнал не приймає нових статтей для публікації

2023-02-28

Є можливість що автори які здійснили попередню реєстрацію для публікації в одному із випусків 2023 року не встигне подати рукопис чи не приведе статтю у відповідність до вимог та/чи зауважень рецензентів, то місце для публікації звільниться. Якщо Ви бажаєте, щоб Вас повідомили про наявність вільного місця заповніть, будь ласка, форму за посиланням

Читати більше про На даний момент журнал не приймає нових статтей для публікації

Поточний номер

№ 3(25) (2023): Економічні горизонти
					##issue.viewIssueIdentification##

«Економічні горизонти» – це науковий журнал, що публікується у відкритому доступі та висвітлює актуальні питання фінансово-економічної проблематики.

Редакційною політикою регламентуються принципи процесу прийняття, рецензування та публікації матеріалів, а також основні стандарти діяльності журналу та критерії, які висуваються до статей.

Редакційна політика обов’язкова до виконання всіма сторонами видавничого процесу. Подання статей авторами чи рецензування матеріалів рецензентами означає автоматичне погодження з викладеними стандартами.

У разі виникнення питань, пропозицій чи скарг необхідно звертатися до Редакції за офіційною електронною адресою.

Опубліковано: 2023-09-30

Статті

Переглянути всі випуски

Економічні горизонти

Рік заснування: 2015

ISSN 2522-9273 (print)

ISSN 2616-5236 (online version)

Галузь та проблематика. Журнал «Економічні горизонти» – це вітчизняне наукове видання, присвячене фінансово-економічній тематиці. У ньому публікуються результати наукових досліджень і рецензії на нові видання економічного профілю. Журнал розповсюджується серед читачів та розсилається в провідні наукові бібліотеки України. Читацькою аудиторією є дослідники та фахівці в сфері економіки, викладачі вищих навчальних закладів та студенти. Матеріали, що друкуються на сторінках видання, стосуються наукових засад різноманітної фінансово-економічної тематики:

 • Економічна теорія та історія економічної думки
 • Міжнародні економічні відносини
 • Економіка та управління національним господарством
 • Маркетинг, підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
 • Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
 • Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
 • Фінанси, банківська справа та страхування
 • Аналіз, аудит, облік та оподаткування
 • Менеджмент та бізнес-адміністрування
 • Економіка туризму та готельно-ресторанної справи
 • Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
 • Економічна безпека держави та суб’єктів господарської діяльності
 • Професійна економічна підготовка

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22865-12765ПP від 02.08.2017 р.

Періодичність: 4 рази на рік

Мова видання: українська, англійська, російська

Засновник: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Наказом Міністерства освіти і науки України № 1218 від 07.11.2018 науковий журнал "Економічні горизонти" включено до Переліку наукових фахових видань України, категорія "Б", з економічних наук: 08.00.01 Економічна теорія та історія економічної думки; 08.00.02 Світове господарство і міжнародні економічні відносини; 08.00.03 Економіка та управління національним господарством; 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); 08.00.05 Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка; 08.00.06 Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища; 08.00.07 Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика; 08.00.08 Гроші, фінанси і кредит; 08.00.09 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності); 08.00.10 Статистика; 08.00.11 Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці; 21.04.01 Економічна безпека держави; 21.04.02 Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності; та спеціальностей: 051 Економіка; 071 Облік і оподаткування; 072 Фінанси, банківська справа та страхування; 073 Менеджмент; 075 Маркетинг; 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 232 Соціальне забезпечення; 241 Готельно-ресторанна справа; 281 Публічне управління та адміністрування; 292 Міжнародні економічні відносини.

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР: Ольга Чирва – доктор економічних наук, професор, начальник відділу освіти Уманської міської ради.

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА:

Таїсія Бондарук – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Національної академії статистики, обліку та аудиту;

Олександр Левченко – доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи Кропивницького національного технічного університету.

МОВНИЙ РЕДАКТОР (англійська мова): Яна Бондарук – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

ТЕХНІЧНИЙ РЕДАКТОР: Максим Барвінок – старший викладач кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ РЕДАКТОР: 

 

Журнал зареєстрований, реферується та індексується у наступних наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах:

Ліцензія Creative Commons «Attribution-NonCommercial»

(«Із зазначенням авторства – Некомерційна») 4.0 Всесвітня

Ліцензія Creative Commons

Адреса редакції: вул. Садова, 2, к. 314, м. Умань, Черкаська обл., 20300

Телефон: +38(04744) 4-02-70

E-mail: sj.ehorizons@udpu.edu.ua