Найбільш читані статті

Поточний номер

№ 2-3(28) (2024): Економічні горизонти
					##issue.viewIssueIdentification##

«Економічні горизонти» – це науковий журнал, що публікується у відкритому доступі та висвітлює актуальні питання фінансово-економічної проблематики.

Редакційною політикою регламентуються принципи процесу прийняття, рецензування та публікації матеріалів, а також основні стандарти діяльності журналу та критерії, які висуваються до статей.

Редакційна політика обов’язкова до виконання всіма сторонами видавничого процесу. Подання статей авторами чи рецензування матеріалів рецензентами означає автоматичне погодження з викладеними стандартами.

У разі виникнення питань, пропозицій чи скарг необхідно звертатися до Редакції за офіційною електронною адресою.

Опубліковано: 2024-04-02

Статті

Переглянути всі випуски

Економічні горизонти

Рік заснування: 2015

ISSN 2522-9273 (print)

ISSN 2616-5236 (online version)

Галузь та проблематика. Журнал «Економічні горизонти» – це вітчизняне наукове видання, присвячене фінансово-економічній тематиці. У ньому публікуються результати наукових досліджень і рецензії на нові видання економічного профілю. Журнал розповсюджується серед читачів та розсилається в провідні наукові бібліотеки України. Читацькою аудиторією є дослідники та фахівці в сфері економіки, викладачі вищих навчальних закладів та студенти. Матеріали, що друкуються на сторінках видання, стосуються наукових засад різноманітної фінансово-економічної тематики:

 • Економічна теорія та історія економічної думки
 • Міжнародні економічні відносини
 • Економіка та управління національним господарством
 • Маркетинг, підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
 • Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
 • Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
 • Фінанси, банківська справа та страхування
 • Аналіз, аудит, облік та оподаткування
 • Менеджмент та бізнес-адміністрування
 • Економіка туризму та готельно-ресторанної справи
 • Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
 • Економічна безпека держави та суб’єктів господарської діяльності
 • Професійна економічна підготовка

Рік заснування: 2015

ISSN (print) 2522-9273 

ISSN (on-line) 2616-5236

Актуальність присвоєння журналу категорії "Б" (сторінка 120 позиція в таблиці 491) станом на 21.02.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію: 

КВ № 22865-12765ПP, від 02.08.2017 р.

Витяг з реєстру субєктів у сфері медіа:

R30-02363 рішення від 28.12.2023 №1982

Періодичність: 4 рази на рік

Мова видання: українська, англійська

Засновник: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Наказом Міністерства освіти і науки України № 1218 від 07.11.2018 науковий журнал "Економічні горизонти" включено до Переліку наукових фахових видань України, категорія "Б", з економічних наук: 08.00.01 Економічна теорія та історія економічної думки; 08.00.02 Світове господарство і міжнародні економічні відносини; 08.00.03 Економіка та управління національним господарством; 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); 08.00.05 Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка; 08.00.06 Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища; 08.00.07 Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика; 08.00.08 Гроші, фінанси і кредит; 08.00.09 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності); 08.00.10 Статистика; 08.00.11 Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці; 21.04.01 Економічна безпека держави; 21.04.02 Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності; та спеціальностей: 051 Економіка; 071 Облік і оподаткування; 072 Фінанси, банківська справа та страхування; 073 Менеджмент; 075 Маркетинг; 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 232 Соціальне забезпечення; 241 Готельно-ресторанна справа; 281 Публічне управління та адміністрування; 292 Міжнародні економічні відносини.

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР: Ольга Чирва – доктор економічних наук, професор, начальник відділу освіти Уманської міської ради.

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА:

Таїсія Бондарук – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Національної академії статистики, обліку та аудиту;

Олександр Левченко – доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи Кропивницького національного технічного університету.

МОВНИЙ РЕДАКТОР (англійська мова): Яна Бондарук – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

ТЕХНІЧНИЙ РЕДАКТОР: Максим Барвінок – старший викладач кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ РЕДАКТОР: 

 

Журнал зареєстрований, реферується та індексується у наступних наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах:

Ліцензія Creative Commons «Attribution-NonCommercial»

(«Із зазначенням авторства – Некомерційна») 4.0 Всесвітня

Ліцензія Creative Commons

Адреса редакції: вул. Садова, 2, к. 314, м. Умань, Черкаська обл., 20300

Телефон: +38(04744) 4-02-70

E-mail: sj.ehorizons@udpu.edu.ua