Економічні горизонти


Економічні горизонти

Рік заснування: 2015

ISSN 2522-9273 (print)

ISSN 2616-5236 (online version)

Галузь та проблематика: Журнал «Економічні горизонти» – це вітчизняне наукове видання, присвячене фінансово-економічній тематиці. У ньому публікуються результати наукових досліджень і рецензії на нові видання економічного профілю. Журнал розповсюджується серед читачів та розсилається в провідні наукові бібліотеки України. Читацькою аудиторією є дослідники та фахівці в сфері економіки, викладачі вищих навчальних закладів та студенти. Матеріали, що друкуються на сторінках видання, стосуються наукових засад різноманітної фінансово-економічної тематики:

 • Економічна теорія та історія економічної думки
 • Міжнародні економічні відносини
 • Економіка та управління національним господарством
 • Маркетинг, підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
 • Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
 • Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
 • Фінанси, банківська справа та страхування
 • Аналіз, аудит, облік та оподаткування
 • Менеджмент та бізнес-адміністрування
 • Економіка туризму та готельно-ресторанної справи
 • Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
 • Економічна безпека держави та суб’єктів господарської діяльності

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22865-12765ПP від 02.08.2017 р.

Періодичність: 4 рази на рік

Мова видання: українська, англійська, російська

Засновник: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР: Ольга Чирва – доктор економічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА:

Таїсія Бондарук – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Національної академії статистики, обліку та аудиту;

Олександр Левченко – доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи Кропивницького національного технічного університету.

МОВНИЙ РЕДАКТОР (англійська мова): Яна Бондарук – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

ТЕХНІЧНИЙ РЕДАКТОР: Максим Барвінок – старший викладач кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ РЕДАКТОР: Микола Білошкурський – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Журнал зареєстрований, реферується та індексується у наступних наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах:

Ліцензія Creative Commons «Attribution-NonCommercial»

(«Із зазначенням авторства – Некомерційна») 4.0 Всесвітня

Ліцензія Creative Commons

Адреса редакції: вул. Садова, 2, к. 314, м. Умань, Черкаська обл., 20300

Телефон: +38(04744) 4-02-70

E-mail: kaf_financy@udpu.edu.ua