№ 2(5) (2018)

Економічні горизонти

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск Повна версія/Full version*.PDF

Зміст

Міжнародні економічні відносини

ПОРІВНЯЛЬНІ КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ПРОДУКЦІЇ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР PDF
Наталія Борисівна Побережець 04-11

Економіка та управління національним господарством

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ PDF
Олена Анатоліївна Гарник 12-19
ХАРАКТЕРИСТИКА ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ АСПЕКТІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ PDF (English)
Viacheslav Melnyk, Oksana Penkova 20-27
ВПЛИВ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ PDF
Володимир Федорович Савченко, Віталій Олександрович Стойка, Сергій Олександрович Стойка 28-34

Маркетинг, підприємництво, торгівля та біржова діяльність

СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙ У СФЕРІ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ PDF
Наталія Володимирівна Білошкурська, Микола Васильович Білошкурський, Роман Олегович Кравченко 35-43

Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ PDF
Олександр Леонідович Богашко 44-50

Фінанси, банківська справа та страхування

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ТА ЇЇ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ PDF
Оксана Анатоліївна Вінницька, Інна Анатоліївна Бержанір 51-58
МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД PDF
Наталія Олексіївна Станіславчук 59-68

Аналіз, аудит, облік та оподаткування

ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ОБЛІКУ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Олеся Андріївна Дем’янишина 69-75

Економічна безпека держави та суб’єктів господарської діяльності

СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ PDF
Таїсія Григорівна Бондарук, Ігор Сергійович Бондарук 76-86
ПОЛІТИКА ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ ЯК СКЛАДНИК ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ PDF
Олександр Петрович Кірдан 87-91